Soc&koms nybygge firade taklagsöl

Den nya byggnaden kännetecknas av både ljus och luftighet. Efter flytten till Snellmansgatan 12 kommer både forskare och studerande äntligen att vara under samma tak.

Rektor för Soc&kom Henrik Hägglund firar taklagsöl på nybygget Det var idel glada miner och förväntansfull stämning på torsdagen 5.2.2009 när taklagsfest med traditionell ärtsoppa och öl firades vid Svenska social- och kommunalhögskolans nybygge i hörnet av Snellmansgatan och Yrjö-Koskinens gata.

– Flytten från Tölö till Centrumcampus förbättrar samarbetet med de övriga samhällsvetenskapliga institutionerna och förhoppningsvis hittar också studerandena vid de andra institutionerna till Soc&koms föreläsningar, sade rektor för Soc&kom Henrik Hägglund i sitt första tal i nybyggets kommande festsal.

Området där nybygget står, är ett historiskt, kulturhistoriskt, arkitektoniskt och för stadsbilden värdefullt. Området karaktäriseras av byggnader som är friare placerade, till skillnad från de vanligen slutna kvarteren, invid lummiga och luftiga gårdar eller omgivna av planteringar.

Målet för nybygget har varit att förena byggprojektet i sin helhet med den ursprungliga stadsstrukturen och nybygget skapar en luftig innergård mot vilken de allmänna utrymmena öppnar sig.

Grannskapet har varit oroligt för hur nybygget påverkar stadsbilden.

– Jag tror att grannarna tar emot det vackra huset med glatt sinne när det står färdigt, sade rektor för Helsingfors universitet Thomas Wilhelmsson i sitt tal.

Också husets yttre karaktäriseras av ljus, fasaden är nämligen av ljust brukstegel. I samband med nybygget har en äldre fastighet renoverats och hela byggnadens totala yta blir 4 737 m2.

– Forskare och personal kommer äntligen att få mera utrymme och vara under samma tak. Det gamla huset vid Topeliusgatan har blivit för trångt, konstaterar Hägglund.

Soc&kom har 500 studerande, ett sextiotal lärare och forskare och 20 personer i övriga arbetsuppgifter. Det nya huset skall stå färdigt i mitten av augusti.

Nybyggnaden är planerad av Juha Leiviskä och Vilhelm Helander. De vann arkitekttävlingen för inbjudna som ordnades år 2003–2004. Byggherre är Senatsfastigheter och huvudentreprenör är SRV Toimitilat Oy. Byggkostnaderna uppskattas till 11,7 miljoner euro.

Soc&koms nybygge vid Snellmansgatan 12


Text och foto: Jonna Söderqvist
9.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»