Ursprunget sysselsätter samernas tankar

Intresset för urinvånarnas kulturer har ökat och de här kulturerna kan ge det västerländska tänkesättet mycket, anser Irja Seurujärvi-Kari

Inari

– Inom sameforskningen har man äntligen nått ett läge där det interna perspektivet på kulturen är viktigt. Man talar inte längre om lappologi utan man forskar i sådant som intresserar och gagnar samesamhället, konstaterar lektorn i samiska och forskaren Irja Seurujärvi-Kari nöjd.

Nu diskuteras jordrätten bland samerna. Norge är det enda landet i Norden som godkänt FN:s konvention om stam- och ursprungsbefolkningarnas rättigheter. I Finland är ärendet under beredning.

Situationen speglas också i forskningen, för jordrätten är förknippad med frågan om samernas ursprung. Samernas ursprung utreds med hjälp av metoder inom språkforskning, arkeologi, genetik och religionsvetenskap.

– Sameforskningen är typiskt mångvetenskaplig, preciserar Seurujärvi-Kari.

I samernas gener kan man se både ett finskt och ett europeiskt arv, men också något forntida inflytande, vilket tyder på ett eget ursprungsfolk. Tanken får också stöd av slutsatser som forskare dragit om samernas forntro.

– Den forntida samiska uppfattningen om världen skiljer sig dramatiskt från både den finsk-ugriska och den allmäneuropeiska världsbilden. Till arvet från Kalevala hör bland annat uppfattningen om strömmen, vattenleden, som för till dödsriket. Hos samerna finns ingen vattenväg utan dödsriket befinner sig vertikalt under jorden, klargör forskaren Risto Pulkkinen.

Insikten om ursprunget är viktig också för samernas identitet.

– I det samiska tänkandet skapas nuet genom det förgångna, betonar Irja Seurujärvi-Kari.

Man kan studera sameforskning som huvudämne vid Helsingfors universitet fram till kandidatexamen och på specialiseringslinjen i samiska vid finsk-ugriska institutionen fram till magister. Första magistern utexamineras från linjen 17.2.

Idag 6.2 firar vi samernas nationaldag.


Text och foto: Sanna Agullana
6.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva WahlströmMånadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»