Runeberg väcker ännu diskussion

– Jag är förvånad över hur levande Runeberg ännu i dag är, han har inte historiserats, konstaterar professor Jyrki Nummi.

J. L. Runeberg I år är det 200 år sedan det svensk-ryska kriget 1808–1809, som beskrivs i J. L. Runebergs diktverk Fänrik Ståls sägner. Tidigare såg man Runeberg som en nationell diktare och nationalskald, men synen på Runeberg (1804-1877) har också fått nya perspektiv.

– Runebergs dikter anses också vara politiska, vilket har diskuterats mycket i både Finland och Sverige. Speciellt Fänrik Ståls sägner användes under krigen i propagandistisk betydelse och jag tror att bilden av Runeberg led mycket av det, säger Jyrki Nummi som är professor i finländsk litteratur vid Helsingfors universitet.

Runebergs alster lever också aktivt i flera sånger, t.ex. i Svanen och Vid en källa. Kring nationalhymnen Vårt land stormade det för några år sedan, när det var 200 år sedan Runebergs födelse.

– Diskussionen gick då het om Vårt land var utsliten och om man borde byta nationalhymn. Det gick så långt att Svenska folkpartiet ville ge nationalhymnen Vårt land ett lagligt skydd, men då konstaterades att det inte stiftas en lag om vilken vår nationalhymn är, berättar Nummi.

Som alternativ erbjöds Jean Sibelius’ Finlandia.

Flera av Runebergs dikter och lyrik tonsattes av Jean Sibelius, och Nummi tror att det har gjort Runebergs dikter ännu mer långlivade.

– Ännu lever ungdomens lyrik av Runeberg, jag tror att hans dikter blev kända eftersom de är enkla och lätta att läsa. Dessutom är temana för hans dikter klassiska.

Runeberg gjorde på sin tid en stor innovation:

– Han skrev om den vanliga människan, om det fattiga folket, på ett värdigt sätt. Det var nytt på den tiden. Han var den tidigaste beskrivaren av folket, konstaterar Nummi.

Han tror att diskussionen om Runeberg väcks igen nästa år, då det är 150 år sedan andra delen av Fänrik Ståls sägner gavs ut.

Runebergsdagen firas i dag. Läs mer om Runeberg på www.runeberg.net

Text: Jonna Söderqvist
Foto: Helsingfors universitets bibliotek och Svenska litteratursällskapet
5.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»