Universiteten med i den riksomfattande gemensamma ansökan

Internet underlättar ansökan och ger information om utbildningarnas innehåll.

Studerande Ungdomarna på skolbänken har knappast någon aning om sin framtida karriär och många vet inte ens vilket studieområde de ska välja. Högskoleutbildningen ställs på samma startlinje som det övriga utbildningsutbudet i vår, när största delen av universiteten övergår till det riksomfattande gemensamma ansökningssystemet. Nu kan man från februari till slutet av april med en blankett på internet på en gång ansöka till nio olika utbildningar.

Syftet med reformen är dels att underlätta ansökningsrumban, dels att erbjuda information om olika utbildningar vid universiteten.

- Ungdomarna erbjuds i princip en god kunskapsgrund genom att de deltar i den gemensamma ansökan. Hos oss till exempel omspänner utbildningen ett brett spektrum, från näringsvetenskaper till miljöekonomi, säger dekanen vid Helsingfors universitets agroforstvetenskapliga fakultet, Jukka Kola.

Han anser att det är viktigt att informationen om utbildningar inte på grund av begränsningar i tekniken blir alltför smalspårig.

– Det här har varit ett särskilt bekymmer i samband med de planer som görs tillsammans med utbildningsförvaltningen. Till exempel inom miljögrenarna borde man noggrant klargöra – exempelvis på basis av sökord – vilka alternativ det finns inom olika grenar och vad utbildningen vid olika fakulteter siktar på.

I motsats till situationen i de övriga nordiska länderna har agroforstvetenskaperna i Helsingfors lyckats kvarhålla intresset bland ungdomarna. Orsaken är enligt Kola att fakulteten har haft en tydlig ”mission” i fråga om att betona utnyttjandet av naturresurserna och miljöskyddet för människans bästa.

Som bäst stöder de nya ansökningsförfarandena och informationen fakulteternas egen marknadsföring. Inom agroforstvetenskapliga kunde marknadsföringen fokusera exempelvis på livsmedelsteknologi, där utbildningsinnehållet inte varit riktigt klart för alla.

– Jag vet inte om ordet teknologi varit syndabock i det här fallet, funderar Kola.

Utbildningsutbudet, alla frågor kring ansökan och bland annat antagningsresultaten finns på adressen www.universitetsansokan.fi

Text: Kai Maksimainen
Foto: Veikko Somerpuro
3.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»