Autonomin förstärks

Universitetsreformen har pågått länge, betonar rektor Thomas Wilhelmsson. I själva verket var det rektorsrådet som i början av 2000-talet tog initiativet i den här frågan. Vi har alltså själva inom universitetet varit starkt pådrivande inom denna process.

Thomas Wilhelmsson

På vilket sätt kommer den nya universitetslagen att förstärka Helsingfors universitets position bland de främsta forskningsuniversiteten i världen?

– Den ger oss en möjlighet att på ett strategiskt sätt använda våra resurser. Inom forskningen kan vi stöda utvecklingen på ett helt annat sätt än vad det nuvarande systemet tillåter. Det ger även flexibla karriärmöjligheter för forskare. Vi kan erbjuda mer flexibla s.k. ”tenure track” system som tillåter universitetet att t.ex. anställa en postdoc i en position som kan bli stadigvarande. Kort sagt ger det oss beslutande makt över våra egna resurser samt möjligheter att minska på byråkratins andel, förklarar rektor Wilhelmsson.

Rektorn Wilhelmsson betonar, att den nya universitetslagen påminner om vissa andra i Europa, men det är frågan om en egen finsk produkt, som bygger på finska erfarenheter.

– Det finns trender i Europa som pekar mot en utökad autonomi för universiteten. Det händer mycket på den europeiska universitetsfronten, i Norden skönjer vi även en likartad utveckling.

Den nya lagen kommer att förstärka Helsingfors universitets autonoma ställning. Wilhelmsson påminner om att autonomin är tryggad redan i grundlagen.

– Detta har vi ansett vara en viktig utgångspunkt för reformen, som inte får ifrågasättas. Man har diskuterat, huruvida lagförslagets bestämmelse om att hälften av styrelseplatserna skall besättas med utomstående skulle vara problematisk i detta avseende. Vi har utgått från att detta är en god lösning, under förutsättning att vi själva – d.v.s. vårt demokratiskt valda valkollegium – kan utse hela styrelsen. Detta är fallet enligt lagförslaget.

Hur autonoma är universiteten i allmänhet?

– I en internationell jämförelse finns det ett rikt utbud på olika modeller för hur man tillsätter styrelse för universitet: allt ifrån att universiteten själva tillsätter sina styrelser till att landets regering utnämner dem.

Hur ser då framtidsperspektivet ut då det gäller rekrytering av internationella forskare och studerande?

Rektor Wilhelmsson konstaterar, att vi har förbundit oss att öka på andelen internationella studenter och forskare. Om den nya lagen går genom kommer vi att ha möjligheter till större flexibilitet i den här frågan.

Intervjun gjordes av Karin Hannukainen, informatör vid Kommunikationsavdelningen.


Text: Karin Hannukainen
Foto: Wilma Hurskainen
25.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»