Wilhelmsson till studenterna: Studierna fortfarande avgiftsfria

Rektor diskuterade på morgonen med de demonstranter som övernattat i förvaltningsbyggnaden.

HY:n rehtori Wilhelmsson ja hallintovirastossa yöpyneitä opiskelijamielenosoittajia

- Helsingfors universitet kommer inte att börja kräva terminsavgifter. De enda avgifter som föreslås är för studerande utanför EU-området inom programmet Erasmus Mundus, sade rektor Wilhelmsson. Wilhelmsson diskuterade på morgonen med de demonstranter som övernattat i förvaltningsbyggnaden.

Demonstrationer förekom igår i Helsingfors och i många universitetsstäder efter att regeringen godkänt innehållet i universitetslagsförslaget. Presidenten ska överlämna propositionen till riksdagen idag.

Reformen av universitetslagen frigör universiteten från staten. Den nya lagen blir en ramlag, och därmed styrs universitetens verksamhet mindre än förut av lagarna. Från och med början av nästa år kommer universiteten att ansvara för sin egen ekonomi och bli arbetsgivare.

HU:s kansler Ilkka Niiniluoto ser en efterlängtad autonomi i reformen:

- I och med att vi frångår modellen med räkenskapsverk får vi möjligheter att självständigt administrera vår egen verksamhet och ekonomi, konstaterade kansler i ett utlåtande som bifogades protokollet för regeringsbehandlingen i torsdags.

Universitetens huvuduppgift består fortfarande av forskning och undervisning som grundar sig på forskningen, dessutom genomsyrad av tanken om livslångt lärande. Som garant för självstyret står grundlagen.

Universiteten får rätt att äga egendom, och de årliga resultatdiskussionerna med staten går till historien. Staten har lovat garantera en tillräcklig basfinansiering, men något slutligt beslut om att förse universiteten med eget kapital i fastighetsbolagen har inte ännu fattats.

- Universiteten i sin nya form måste få tillräckligt med kapital. Staten måste förbinda sig att knyta basfinansieringen till universitetsindex, där man beaktar kostnadsökningarna, påpekar kansler i sitt uttalande.

Styrelsen, anställningarna och demokratin föremål för kritiken De studerande och anställda som motsätter sig lagen har särskilt kritiserat förslaget om styrelsens sammansättning. Där ska hälften av medlemmarna – också ordförande – komma utifrån. Antalet utomstående motiveras med att det i fortsättningen kommer att finnas behov av sakkunskap inom ekonomiledning och av intressentgruppernas perspektiv.

Personalorganisationerna gläder sig inte åt att tjänsteförhållandena blir arbetsavtalsförhållanden. Det kan dock vara svårt att motivera tjänsteförhållanden i universiteten när de skilts från statsförvaltningen. Staten har lovat trygga arbetsavtalen och pensionsförmånerna åtminstone under en övergångsperiod.

De studerande är oroliga för studentdemokratin. Enligt rektor visar den adress som studentaktivisterna samlat att det är fråga om en bred åsikt som ska tas på allvar. – Diskussionen fortsätter, lovade Wilhelmsson de studenter som stannat kvar på det morgonkaffe han bjöd på.

Tidigare nyheter om universitetslagsreformen och mera om reformen >>

Text: Susanna Rautio
Foto: Maisa Puranen
20.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»