HU tänker använda trumfkorten, som universitetsreformen erbjuder

Varför borde Helsingfors universitet som hör till den europeiska forskningseliten förnya sig?

rektor Thomas Wilhelmsson Betyder inte framgång i ansökningen av internationell och finsk finansiering för toppforskning att forskningen och undervisningen redan nu är av tillräckligt hög standard, frågade rektor för HU Thomas Wilhelmsson i en insändare i dagstidningen Helsingin Sanomat på lördagen. I insändaren tog rektorn ställning till universitetsreformen.

– Vi kan behålla vår topposition om vi kan göra strategiska val, svarar Wilhelmsson. Konkurrensen om de bästa forskarna och studerandena blir hårdare och internationaliseras. Forskarna vill ha flexibla och professionella karriärer.

Universitetslagen, som nu förnyas, blir en ramlag. På så sätt dikterar den inte hur universiteten skall utveckla sin egen verksamhet och den här typen av bredare autonomi har redan länge saknats vid universiteten. Helsingfors universitet vill utnyttja de möjligheter som öppnas och i samband med lagreformen förnyas också den egna organisationen, ledarskapet och verksamhetsstrategin.

– Om reformen lyckas, så minskar byråkratin, som belastar lärare och forskare. Vi strävar efter en ledarskapskultur där de akademiska ledarnas huvuduppgift är att utveckla forskningen och undervisningen.

Universitetsreformen har väckt mycket diskussion. En del av universitetsfolket vill aktivt vara med och bygga upp det nya universitetet och en del ställer sig kritiska till lagen.

– En kritisk hållning är viktigt i en gemenskap som betonar rationellt beslutsfattande, säger rektorn. – Efter omfattande diskussioner med personer som representerar olika grupper vid HU, vågar jag ändå påstå att reformen har ett brett understöd.

Riksdagsbehandlingen av den nya universitetslagen börjar i februari.

Läs mer om universitetsreformen på HU:s webbsidor

Text: Thomas Wilhelmsson & Susanna Rautio
Foto: Wilma Hurskainen
2.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Jonna Söderqvist


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»