Universitetet verkar för ett rättvist samhälle

Helsingfors universitet vill aktivt verka för mänsklighetens väl och för ett rättvist samhälle samt befästa sin position som ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet.

HU betonar samhällsansvaret i den nya strategin – Samtidigt som vi strävar efter att förbättra kvaliteten på undervisningen och forskningen, betonar vi nu också universitetets samhällsansvar, beskriver rektor Thomas Wilhelmsson universitetets nya strategiska linje.

Starkare samhällsansvar innebär bland annat att universitetet i sin verksamhet ännu mer systematiskt beaktar de nationella och globala utmaningarna.

– Undervisningen, forskningen och den övriga verksamheten vid universitetet påverkar – och ska också påverka – människornas välfärd och rättvisan i samhället.

Forskningen vid Helsingfors universitet har redan nu bedömts vara av hög klass. Detta visar den internationella utvärderingen av forskningen vid universitetet som gjordes år 2005 och olika rankningar av universitet, där Helsingfors universitet redan under flera år hört till de hundra bästa. Bland dessa finns under en procent av världens omkring 15 000 universitet.

Vad undervisningen beträffar är ett viktigt utvecklingsmål att förbättra förhållandet mellan antalet studerande och lärare. I praktiken innebär detta bland annat att lärarna får mera tid för att handleda sina studenter. Helsingfors universitet stöder den nya strategin med fem åtgärdsprogram som presenterar konkreta program och fastställer ansvar och resurser. Åtgärdsprogrammen blir färdiga under vårens lopp 2009, och den nya strategin träder i kraft år 2010.

– Strategin har enhälligt godkänts och den ger riktlinjer för universitetets verksamhet i dess nya form på ett utmärkt sätt, sammanfattar Wilhelmsson.

>> Läs om den nya strategin på finska

Text: Jorma Laakkonen och Sanna Agullana
Foto: Veikko Somerpuro
18.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»