Mart Saarma får ett viktigt nordiskt forskarpris

Akademiprofessor Mart Saarmas insats inom forskningen kring nervtillväxtfaktorer belönades med ett forskarpris på två miljoner danska kronor, eller närmare 270 000 euro.

Mart Saarma Den danska Lundbeckfondens forskarpris beviljas årligen till en framstående nordisk forskare. Saarma verkar som gruppledare på Institutionen för bioteknik vid Helsingfors universitet. Hans forskargrupp gjorde genombrott bland annat när de upptäckte en ny familj av nervtillväxtfaktorer. Forskningen publicerades i tidskriften Nature år 2007.

Som ett resultat av Saarmas forskning kommer ett nytt slags läkemedel mot Parkinsons sjukdom sannolikt att få se dagens ljus. Med den nuvarande medicinen kan man inte påverka den nedbrytning av nervceller som sjukdomen för med sig. Nervtillväxtfaktorerna som Saarmas grupp upptäckt kan hindra att cellerna förstörs och till och med reparera dem efter att de skadats.

– Vägen från försöksstadium till att man kan ta i bruk ett läkemedel är lång, och forskningen kräver både kompetent personal och apparatur. Den anmärkningsvärda prissumman att användas för forskning kom verkligen i grevens tid, gläder sig Saarma.

Saarma fick inte priset för en enskild upptäckt, utan för sin omfattande insats inom forskningen av nervtillväxtfaktorer.

– Jag uppfattar priset som en erkänsla för min forskargrupp och dessutom för biotekniska institutet, som jag lett i närmare tjugo år, och där jag nu får verka som ledare för en forskargrupp.

Saarmas grupp, enheten för molekylär och integrativ neurovetenskap, är en av de nationella spetsenheter inom forskning som Finlands Akademi utnämner.

Lundbeckfondens forskarpris gavs för andra gången till Finland. För sju år sedan fick akademiprofessor Kari Alitalo vid Helsingfors universitet priset.

Läs mer om spetsenheten för molekylär och integrativ neurovetenskap

Mart Saarmas utnämning till akademiprofessor (på finska)

Text: Marja Lintula
Foto: Veikko Somerpuro
17.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»