Spetsenheterna befarar gallring

Akademin offentliggjorde sin bedömning av de vetenskapliga spetsenheternas genomslagskraft

Airi Palva

De vetenskapliga spetsenheterna, som tidvis varit utsatt för hård kritik, upplevs nu som allt viktigare när vetenskapen blir internationellare. Finlands Akademi, som sedan år 2000 svarat för finansieringen av den här modellen, offentliggjorde idag den första utvärderingen av spetsenheternas effekter.

- Den ger oss ett ”arbetspapper”, enligt vilket vi kan dra riktlinjer för framtiden, säger Akademins vetenskapsexpert Pasi Sihvonen.

Mot vad pekar då riktlinjerna? Vd Mari Hjelt på Gaia Consulting Oy, som utförde utvärderingen, betonar att urvalskriterierna för spetsenheterna fortfarande ska utgöras av toppkunnande inom respektive bransch och inte av innehållsval eller regionala motiv.

- Att göra val som siktar långt in i framtiden är en utmaning särskilt för Helsingfors universitet som här framträder till sin fördel. Det beror på att det hittills har funnits alltför många spetsenheter vid universitetet för att deras insatser skulle nå betydelse med de resurser ett litet land kan erbjuda.

Enligt henne måste man i fortsättningen också fästa uppmärksamhet på effektivt ledarskap och på att personalen är engagerad i universitetet också efter perioden. Det är viktigt att enheten inte hänger bara på en stjärnprofessor.

- Det här har särskilt Helsingfors och Jyväskylä fäst sig vid.

Rapporten som nu lagts fram speglar sådana forskningsprogram som redan avslutats. I det pågående programmet finns 39 enheter, av vilka 24 antingen verkar direkt under Helsingfors universitet eller delvis består av universitetets forskare. Utvärderingen gick inte ut på en branschvis jämförelse, utan var närmast en vidare översikt av hur spetsenheterna utvecklats.

- Framför allt deras samhälleliga och vetenskapspolitiska effekter. En synvinkel var också spetsenheternas vidare samarbete med övriga forskningsinstanser och företag, berättar Hjelt.


Text: Kai Maksimainen
Foto: Veikko Somerpuro
16.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva WahlströmMånadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»