Livslångt lärande tar inte slut efter pensioneringen

Nu koncentrerar sig Ulf-Håkan Stenman, professor emeritus i klinisk kemi, på forskningen, som alltid varit hans stora intresse.

Ulf-Håkan Stenman – Det känns som en lättnad, ansvaret minskar, konstaterar Ulf-Håkan Stenman, professor i klinisk kemi vid Helsingfors universitet sedan år 2002. Han gick i pension i början av februari.

Administrationen och undervisningen faller bort, medan cancerforskningen, som han är internationellt erkänd för, fortsätter.

– I 35 år har jag suttit i laboratoriet och i vissa stunder har jag saknat kontakten till patienterna. Men det är ändå forskningen som har varit mitt stora intresse, funderar Stenman.

Stort internationellt erkännande har han fått för sin cancerforskning och för att ha hittat tumörmarkörer, alltså ämnen som tumörvävnaden avsöndrar i blodet. Om ämnenas halt stiger eller finns i blodet, tyder det på cancer. Hans forskning har gällt två tumörmarkörer, den ena är trypsininhibitorn TATI, som finns i urinen och som är en markör för flera olika former av cancer, t.ex. cancer i livmodern, äggstockarna, och tjocktarmen. Den andra är fritt PSA, prostataspecifik antigen, som är ett äggviteämne vars halt i blodet stiger vid prostatacancer.

Vid Kvinnokliniken, där han arbetade från år 1977 till 2002, utvecklade han också ett mycket känsligt graviditetstest, HCG.

– Själv uppskattar jag också det internationella erkännande jag fått då jag blivit tillfrågad som expertvittne eller för att ge expertutlåtande, konstaterar Stenman.

Han fungerade till exempel som expertvittne i rättegången om prinsessan Dianas dödsolycka, då han gav sitt utlåtande på basis av blodprov om huruvida hon var gravid eller inte när olyckan skedde.

Stenman och hans team på 15 personer kommer nu att bl.a. att koncentrera sig på varför aggressiva typer av cancer producerar TATI. Om de kommer på varför kan man kanske hitta ett sätt att stoppa produktionen av TATI och på så sätt hindra att cancern sprids.

– Det handlar om livslångt lärande, allting förändras och man måste följa med utvecklingen. Det är mitt budskap till alla studenter i den här branschen!

Text och foto: Jonna Söderqvist
10.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»