Med MAK-gruppen i Vasa

Pilotprojektet MAK vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteteten erbjuder deltagarna en möjlighet att avlägga en tvåspråkig examen.

Med MAK-gruppen i Vasa

– Det var en stor överraskning att märka hur tvåspråkigt Vasa verkligen är. Men jätteroligt att märka att man faktiskt förstår – också det mesta som sades under presentationerna på företagsbesöken, kommenterar Terhi Kursula exkursionen till Vasa som MAK-gruppen gjorde i slutet av november.

Terhi och nio andra studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens ekonomiska institution deltar sedan i höstas i ett pilotprojekt, där de kommer att avlägga en tvåspråkig examen med minst en tredjedel av sina kurser avlagda på svenska.

Terhi Kursula är själv hemma från Tyrnävä utanför Uleåborg och har sedan barndomen haft ett intresse för svenskan. Hon har inte haft många tillfällen att använda språket, och då hon råkade se möjligheten att delta i ett tvåspråkigt program beslöt hon genast att delta i programmet. Terhi Kursula studerar lantbruksekonomi som huvudämne och inom denna bransch är svenskan viktig. Men framförallt vill hon lära sig svenska i praktiken och få litet mera utmaningar i sina studier.

– Att ha deltagit i ett tvåspråkigt program bevisar att man är aktiv och intresserad och inte bara väljer den lättaste vägen, förklarar Terhi Kursula.

Deltagarna i programmet är fördelade på alla fem huvudämnen inom institutionen för ekonomi. Exkursionen är ett bra sätt att skapa gruppkänsla. Dessutom fick deltagarna konkret uppleva hur språkkunskap är till nytta i arbetslivet.

Gruppen besökte olika företag i Vasa där verksamheten presenterades på svenska. Speciellt Kraft&Kultur med sitt speciella koncept intresserade Terhi. På kvällen fick gruppen också uppleva finlandssvensk kultur på Wasa teater samt träffa studerande som deltar i ett motsvarande program ordnat av HU:s juristutbildning i Vasa.

– Exkursionen var både underhållande och en bekräftelse för oss deltagare att vi har gjort ett bra val. Detta motiverar oss att kämpa vidare med svenskan, avslutar Terhi Kursula.

Mera information om det tvåspråkiga pilotprogrammet MAK » »

Text & foto: Mila Sell
8.12.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»