Internordiskt Studentmöte samlar nordiska universitetsstuderande

Nationerna vid Helsingfors universitet ordnar tillsammans med Nationernas samdelegation ett Internordiskt Studentmöte (INS).

Internordiskt Studentmöte samlar nordiska universitetsstuderande

– Vi har inte arrangerat ett nordiskt studentmöte på 10 år. Nu vill vi fortsätta med traditionen. Den yngre studentgenerationen känner inte till denna vackra tradition, berättar Anu Korhonen, koordinator för träffen.

INS-seminariet som ordnas i Helsingfors 2–5 december, har arrangerats årligen i de olika nordiska universitetsstäderna ända sedan mitten av 1800-talet. Den fina traditionen bröts emellertid och det senaste seminariet ordnades i Helsingfors år 1999. Programmet vid INS har i allmänhet bestått av ett seminarium, en akademisk supé med dans och en exkursion. Nu samlar INS-seminariet igen nationer och studentföreningar vid de nordiska universiteten.

Syftet är att dels diskutera nationernas och de studerandes påverkningsmöjligheter i de nordiska länderna och dels utveckla samarbetet mellan de deltagande organisationerna samt presentera den skandinaviska akademiska studenttraditionen. I seminariet deltar hundra representanter från nationerna i Helsingfors, Uppsala, Lund, Linköping och Umeå samt från studentorganisationen i Köpenhamn.

– Vi glädjer oss över att 50 svenskar och 3 danskar är på väg till Helsingfors. Det här är ett utmärkt sätt att bli internationell på hemmaplan, säger Anu Korhonen.

Nationerna är Finlands äldsta studentorganisationer. Vid Helsingfors universitet verkar 11 finskspråkiga och 4 svenskspråkiga nationer, dessutom har vi den svenskspråkiga Teknologföreningen vid Aalto-universitetet. Nationerna erbjuder sina medlemmar en levande mötesplats och en mångskiftande gemenskap, till vilken var och en som hör till studentkåren kan ansluta sig, oberoende av studieområde, livsstil och politisk inriktning.

Läs mera om mötet » »

Text: Karin Hannukainen
Foto: Ilari Ahola
2.12.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»