En sked för den finska matkulturen

Finsk mat är färsk, god, salt och pepprig, men vad mer kan den vara? Forskning med fokus på vardaglig matkultur och nya trender blir utmaningen för den nya matkulturprofessorn.

Jag är barnsligt förtjust i kunniga experter och nya intressanta frågor och rön. Därför stöder jag gärna nya forskningsområden som detta, säger Scheinin

Med ett tillräckligt stort kapital i stödfonden samt rektor Thomas Wilhelmssons underskrift är platsen för en stadigvarande donationsprofessur i finsk matkultur säkrad. Målet för grundkapitalet är uppnått och beteendevetenskapliga fakulteten kan nu, tillsammans med kansler vid HU, påbörja tjänstetillsättningen förklarar Partik Scheinin, dekanus vid beteendevetenskapliga fakulteten där professuren kommer att inrättas.

– Vi är mycket glada och nöjda över donationsresultatet, säger Scheinin. Trots ekonomiska svårigheter har processen avancerat framgångsrikt.

Målsättningen med professuren är att höja anseendet om den finska matkulturen och berika matdiskussioner med vetenskaplig kunskap. Professuren innebär även ett främjande för forskningsnätverken och utvecklingen av universitets tvärvetenskapliga forskning, samtidigt som det gynnar både producenter och konsumenter i den finländska matkedjan.

– Den nya professuren kommer att bidra till en mångsidig undervisning och tangera flera områden som hushållsekonomi, historia, sociologi, medicin och matproduktion vid agroforst, menar Partik Scheinin.

Men vad innebär den finska matkulturen och på vilket sätt kan forskning bidra till en djupare förståelse för kulturen? Frågan har ännu inget exakt svar eftersom den största delen av undervisningen kommer att utformas av personen som tillsätts. Möjligheten att personen som tillsätts kommer från den internationella marknaden är stor, då ett globalt perspektiv kan leda till intressanta kontraster.

När personen i fråga finns på plats kommer professuren utformas enligt rådande förhållande, möjligheterna är näst intill obegränsade menar Scheinin.

– Jag är barnsligt förtjust i kunniga experter och nya intressanta frågor och rön. Därför stöder jag också gärna nya forskningsområden som detta. Utgångspunkten är så bra som den bara kan vara och vi har mycket roligt på kommande, lovar Partik Scheinin.

Tack vare donationer från tiotals fonder, föreningar, företag samt privatpersoner blir matkulturprofessuren nu verklighet – kampanjchef Pia Dolivo, projektledare Päivi Palojoki och Patrik Scheinin är, tillsammans med resten av universitetet, mycket tacksamma.

Läs mer om matkulturprofessuren » »

Läs mer om donationsprofessurer vid HU » »

Text & foto: Nathalie Edman
14.12.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»