Fridfull jul och gott nytt år

Webbredaktionen drar sig tillbaka under julen. Nästa nyhet publiceras 3.1.2007.

Nästa vetenskapsnyhet på kanalen Vetenskap och forskning utkommer måndagen den 8.1.

Också nästa kolumn på kanalen Fakta om universitetet utkommer måndagen den 8 januari.

Webbredaktionen vid Helsingfors universitet önskar alla läsare en fridfull jul och ett gott nytt år!

Photo: Mirja Mäenpää
22.12.2006
www.helsinki.fi/digitalcommunications


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»