HU:s servicecentra inleder verksamheten i april

Universitetet går inte med i universitetens gemensamma servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.

HU:s servicecentra inleder verksamheten i april Helsingfors universitets egna servicecentra inleder verksamheten på de fyra campusområdena Centrum, Gumtäkt, Mejlans och Vik i april. Vid servicecentren produceras tjänster av universitetets egen personal.

– Servicecentren förstärker förvaltnings- och stödtjänsternas enhetlighet och yrkesmässighet. Centren på campusområdena gör det också möjligt att producera nya gemensamma tjänster. Därmed försäkrar vi också personalens förmåner och arbetsförhållandenas varaktighet vid Helsingfors universitet, konstaterar utvecklingschef Esa Hämäläinen.

Helsingfors universitet går alltså inte med i det för universiteten gemensamma servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning. Universitetet är i alla fall redo att samarbeta med de övriga universiteten i huvudstadsregionen vad gäller utvecklingen av elektronisk kommunikation och studerandetjänster.

Servicecentermodellen grundar sig på förvaltningens utvärdering som inleddes år 2004 enligt vilken utlokalisering av förvaltningen var ett av universitetets centrala utvecklingsmål.

– Våra egna servicecentra erbjuder mera än bara ekonomi- och personaltjänster. Det kommer åtminstone att finnas utrymmes-, datateknik-, studerande-, kommunikations- och projektadministrationstjänster samt utrustningstjänster för forskning och undervisning och motionstjänster.

Till servicecentren flyttar personal som redan nu arbetar vid förvaltningsavdelningen eller campusområdenas serviceenheter.

Övriga uppgifter som kan flyttas till campusservicecentren kartläggs och diskuteras av de olika parterna under våren.

Text: Jorma Laakkonen & Niina Viitanen
Foto: Ida Pimenoff
21.11.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Madicken Malm


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»