Kartläggning risar och rosar den svenska undervisningen

Delegationens mål var att utvärdera den svenskspråkiga verksamheten vid HU.

Kartläggning risar och rosar den svenska undervisningen vid HU Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet avslutade nyligen mandatperioden 2004-2006. Under perioden gjordes bland annat en kartläggning över hur den svenska undervisningen och antagningen av svenskkunniga studenter motsvarar behovet av svenskspråkiga, akademiskt utbildade i samhället.

Enligt delegationens redogörelse är bristen på tjänster för den svenskspråkiga undervisningen ett problem vid flera fakulteter. Till de största bristområdena räknas läroämnena veterinärmedicin, farmaci, odontologi och datavetenskap.

Det finns dock verksamhet som främjar den svenska undervisningen. Ett bra exempel är den svenska koordinatorn vid medicinska fakulteten som gjort mycket för den svenskspråkiga undervisningen.
Kurser som enbart ges på svenska, även för finskspråkiga, och den tvåspråkiga juristutbildningen i Vasa är också positiva exempel på undervisning vid HU som främjar såväl sak- som språkkunskaper hos många studerande.

Under sin mandatperiod har delegationen arbetat för en svenskspråkig donationsprofessur i veterinärmedicin och för magistersprogrammet i kultur och kommunikation.
Delegationen har också medverkat till att en svenskspråkig klinisk lärartjänst i allmänmedicin har inrättats i Vasa.

Kartläggningen visade att den svenskspråkiga alumnverksamheten är relativt bristfällig. I och med detta har universitetet ökat den svenska informationen markant och svenskspråkiga representanter har valts in i alumnstyrelsen och alumndelegationen.

En ny delegation tillsätts för den kommande mandatperioden.

Text: Madicken Malm
Foto: Eero Roine
19.12.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»