Verksamheten vid institutionen för översättningsvetenskap upphör i Kouvola

Institutionens undervisning flyttas till Helsingfors.

Verksamheten vid institutionen för översättningsvetenskap upphör i Kouvola Helsingfors universitets konsistorium beslöt på onsdag att lägga ner verksamheten vid humanistiska fakultetens institution för översättningsvetenskap i Kouvola. Verksamheten flyttas till Helsingfors innan slutet av år 2008. Flytten berör cirka 400 studerande och ett tjugotal anställda. Av dessa bor största delen redan i huvudstadsregionen.

Beslutet är en följd av att undervisningsministeriet inte längre är beredd att finansiera verksamheten i Kouvola. Också finansieringen från Kouvola stad upphör i slutet av detta år. Dessutom har verksamheten i Kouvola och Helsingfors delvis överlappat varandra.

Humanistiska fakulteten har tillsatt en arbetsgrupp som skall planera hur översättarutbildningen och forskningen i översättningsvetenskap i fortsättningen skall organiseras vid Helsingfors universitet.

Text: Jorma Laakkonen
Foto: Veikko Somerpuro
15.12.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Madicken Malm


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»