Varuhuset Kaisas utrymmen blir Helsingfors universitets egendom

Helsingfors universitets fonder köper en fastighet i Kajsaniemi

Varuhuset Kaisas utrymmen blir Helsingfors universitets egendom Helsingfors universitets fonder köper resten av fastighetsaktiebolaget Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kaisaniemenkatu 5:s aktier för 31 miljoner euro av Ömsesidiga arbetspensions- försäkringsbolaget Varma.

Helsingfors universitets konsistorium fattade beslut om köpet på konsistoriets möte den 13 december.

Universitetet äger sedan tidigare 25 procent av fastighets-aktiebolagets aktier. För tillfället fungerar fastigheten bland annat som varuhus och Helsingfors universitets studerandebibliotek.

Inköpet gör det möjligt för universitetet att samla Centrumcampus alla bibliotek på ett och samma ställe. Biblioteken är nu utspridda på 18 olika servicepunkter på campusområdet.

Ifall universitetet inte behöver alla utrymmen i fastigheten kan de hyras ut åt utomstående.

Text: Jorma Laakkonen
Foto: Niina Viitanen
14.12.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Madicken Malm


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»