Helsingfors universitet med i 12 spetsforskningsenheter

Ansökningarna för att bli en nationell spetsforskningsenhet var vetenskapligt högklassiga.

Helsingfors universitet med i 12 spetsforskningsenheter Finlands Akademi har valt 18 nya spetsforskningsenheter för åren 2008-2013. Tolv av de valda enheterna antingen fungerar vid Helsingfors universitet eller så är universitetet delaktigt i dem.

Programenhetens direktör vid Finlands Akademi, Ritva Dammert anser att ansökningarna var vetenskapligt ännu högklassigare i år än tidigare.

– Enligt de utländska bedömarna hör nästan två tredjedelar av andra omgångens ansökningar till de bästa fem procenten i världen på sitt eget område, säger Dammert.

Enheter ledda av Helsingfors universitet:
- Spetsforskningsenheten för filosofisk psykologi, moral och politik, ledare Simo Knuuttila
- Atmosfärens och klimatförändringens fysik, kemi, biologi och meteorologi, ledare Markku Kulmala
- Spetsenheten för analys och dynamik, ledare Antti Kupiainen
- Spetsforskningsenheten för mikrobiologisk livsmedelssäkerhet, ledare Airi Palva
- Spetsenheten för molekylär och integrativ neurovetenskap, ledare Mart Saarma
- Spetsenheten grunderna för europeisk rätt och den politiska gemenskapen, ledare Kaarlo Tuori
- Spetsenheten för algoritmisk dataanalys, ledare Esko Ukkonen

Enheter som Helsingfors universitet deltar i:
- Spetsenheten för integrerad fotosyntes- och metabolitforskning
- Spetsenheten för mitokondriesjukdomar och åldrande
- Spetsenheten för människans försvarsmekanismer
- Spetsenheten för funktionella material
- Spetsenheten för multidisciplinär musikforskning

En spetsforskningsenhet är en forsknings- och forskarutbildningsenhet som består av en eller flera högklassiga forskargrupper med klara gemensamma forskningsmässiga målsättningar och gemensam ledning.

Mer information om spetsforskningsenheterna: Nationella spetsforskningsenheterna 2008-2013

Text: Niina Viitanen
Foto: Veikko Somerpuro
13.12.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Madicken Malm


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»