LERU: Policyn för offentlig upphandling måste reformeras

Med hjälp av vissa ändringar kunde man sporra företag att tillgodogöra sig universitetens forsknings- och kunskapsbas.

Med hjälp av vissa ändringar kunde man sporra företag att tillgodogöra sig universitetens forsknings- och kunskapsbas. Förbundet för europeiska forskningsuniversitet, LERU, uppmanar Europeiska kommissionen att prioritera en översyn av policyn för offentlig upphandling för att främja innovationsverksamhet.

Enligt en utredning som LERU gjort kunde staterna i egenskap av stora uppköpare av varor och tjänster sporra företag till innovativitet och till att tillgodogöra sig universitetens forsknings- och kunskapsbas.

Utredningen konstaterar att staterna i Europa varje år använder mer än 170 miljarder euro till offentlig upphandling, men att bara 1 procent av detta går till forskning och produktutveckling. Motsvarande andel i USA uppgår till 15 procent.

– Europeiska forskningsuniversitet medverkar på bred front i innovationsverksamhet och de har bundit enorma resurser i den. Nu behöver vi sporrar för att stimulera efterfrågan på universitetens kunskapsbas, framför allt inom tillväxtorienterade små och medelstora företag, säger Geoffrey Bolton, prorektor för universitetet i Edinburgh, som samordnar arbetet inom LERU:s arbetsgrupp för forskningspolitik.

– I Finland görs offentlig upphandling genom anbudsförfarande, men i allmänhet görs förfrågningarna på redan existerande produkter. Man kunde införa sådana villkor i anbudsförfarandet som förutsätter utvecklingsarbete och därmed gynnar lansering av nya produkter, säger Kari Raivio, ordförande för LERU och kansler för Helsingfors universitet.

Enligt Raivio finns det saker man kunde förbättra i universitetens verksamhet.

– Universiteten borde uppmärksamma de föränderliga behoven i näringslivet på ett bättre sätt i sina utbildningsprogram, särskilt i forskarutbildningen.

Utredningen finns i sin helhet på LERU:s webbsidor.

Text: Simo Salmela
Foto: EU
1.12.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Valtasana Oy


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»