Prisen för undervisningsteknologi delades ut för elfte gången

Sammanlagt 21 000 euro tilldelades Akukone, virtualmejeriet och den virtuella inlärningsmiljön.

Prisen för undervisningsteknologi har delats ut. Helsingfors universitets pris för undervisningsteknologi delades i går ut för elfte gången. Priset är 21 000 euro och målet är att stöda mångsidig utveckling av inlärningsmiljön och göra utvecklingsarbetet av data- och kommunikationsteknikbaserad undervisning mer känd.

Med hjälp av tävlingen vill universitetet lyfta fram goda exempel som inspirerar till att utveckla undervisningen och tillämpa ny teknik vid de olika institutionerna.

Av de tre prisbelönade projekten var två från biovetenskapliga och en från agrikultur- och forsvetenskapliga fakulteten.

Biovetenskapliga fakultetens projekt Akukone (Akumaskinen) tilldelades 11 000 euro. Inom projektet utvecklas ett hjälpmedel som skall hjälpa studerande att planera sin karriär, med andra ord är det en maskin med yrkesbilder. Maskinen som döpts till Akukone av de studerande, innehåller en årligen uppdaterad databas av biovetenskapliga fakultetens alumner, och de kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper som de behöver i sitt arbetsliv.

Maskinen fungerar så att studerande svarar på frågor varefter maskinen presenterar alumnernas yrkesbilder i den ordning som de motsvarar de preferenser som de studerande satt för sina egna jobb. Dessutom demonstrerar maskinen olika yrkesprofiler som alumnerna hör till.

Prisen på 5 000 euro gick till agrikultur- och forsvetenskapliga fakultetens VirMei, ett virtuellt mejeri, och till biovetenskapliga fakultetens ”Pinkka - mot en virtuell inlärningsmiljö i artkännedom”.

Målet med virtualmejeriet är att utveckla ett processuppgbygt undervisningsunderlag för mjölkteknologi som fungerar som kärna inom inlärningsmiljön vid Viks försöksmejeri. I underlaget integreras mjölkteknologins teoriundervisning, kumulativa undervisningsmaterial och produktionsprocesserna vid Viks försöksmejeri, samt bibliotekens databaser och nuvarande nätundervisnings tillämpningar så att det bildas en interaktiv inlärningsmiljö med många plan.

Namnet Pinkka i det andra biovetenskapliga projektet är inspirerat av det finska ordet för buntarna av vetenskapliga, torkade växtprover som ligger i fakultetens skåp, det vill säga ”näytepinkkoja”. De här buntarna med växter har de studerande undersökt och studerat som en del av sina studier i artkännedom. ”Pinkka” är en inlärningsmiljö som stöder identifieringen av organismer och livsmiljöer och den har en bred biodiversitetdatabas som innehåller fakta om och bilder av växter. Från den kan lärare samla bilder och texter till skräddarsydda undervisningshelheter som motsvarar studerandegruppernas behov. I framtiden strävar Pinkka efter att koppla ihop studierna i naturen och i föreläsningssalen med hjälp av trådlösa informationsnät.

Det lämnades in lite färre projektplaner i år än tidigare år. De vinnande projekten valdes av en 13 personers prisjury som utnämnts av rektorn. Ordförande var professor Heimo Saarikko från matematisk- naturvetenskapliga fakulteten.

De finska Pinkka-sidorna hittar du på adressen: www.helsinki.fi/biosci/pinkka/

Text: Mirja Mäenpää
Foto: Veikko Somerpuro
1.12.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Madicken Malm


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»