Statsvetenskapliga fick tvåspråkighetsprogram

Fakulteten vill göra svenskan synligare.

Eva Nilsson är nöjd med statsvetenskapligas tvåspråkighetsprogram Mer undervisning och kurslitteratur på svenska, fler svenskspråkiga studerande och skyltar på de båda inhemska språken. Bland annat det föreslås i det nya tvåspråkighetsprogrammet för statsvetenskapliga fakulteten.

Ursprungligen var det studenterna i den svenska statsvetarföreningen Politicus rf som tog initiativet till tvåspråkighetsprogrammet, berättar Eva Nilsson som var Politicus representant i arbetsguppen:

– Vi lade märke till att statsvetenskapliga fakulteten inte hade ett tvåspråkighetsprogram, trots att universitetet förutsätter att alla fakulteter ska ha det. Vi föreslog för personalen att vi tillsammans skulle sammanställa ett program, och de tyckte det var en bra idé.

Hittills har svenskan inte varit särskilt synlig på statsvetenskapliga fakulteten, säger Eva Nilsson.

– Ett stort problem är att det knappt finns någon svenskspråkig kurslitteratur. Också studiehandledningen och skyltningen på svenska borde ses över.

I tvåspråkighetsprogrammet föreslås också att personalen ska uppmuntras att tala svenska, att alla administrativa blanketter ska finnas på svenska, och att alla institutioner ska ha svenskspråkiga webbsidor.

Programmet lyfter också upp undervisningen på svenska, som i dagens läge är ganska blygsam på statsvetenskapliga fakulteten.

– Vi föreslår att fakulteten samarbetar ännu mer med Svenska social- och kommunalhögskolan, till exempel genom gemensamma kurser. Det skulle också intressera de finskspråkiga studenterna, säger Eva Nilsson.

Nilsson tror att tvåspråkighetsprogrammet kommer att leda till konkreta åtgärder:

– De svenskspråkiga studenterna ska följa upp programmets konkreta effekter, och nu har vi ett dokument att hänvisa till om vi vill förbättra någonting. Det finns nog en vilja på fakulteten att utveckla det svenska.

Text och foto: Marika Mäklin
22.12.2005
www.helsinki.fi/verkkotoimitus


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»