Splittra, härska eller gå samman?

Stefan Wallin diskuterade kommun- och servicestrukturrformen på årets Soc&kom-dag.

Statssekreterare Stefan Wallin var en av de inbjudna gästerna på årets Soc&kom-dag. Det har i år gått 60 år sedan den första årskullen utexaminerades från Svenska social- och kommunalskolan (dåvarande Svenska medborgarhögskolan).

– Soc&kom hade en stark kommunal anknytning redan från början. Den kopplingen finns fortfarande kvar inom utbildningen och framför allt inom forskningen, sa rektor Henrik Hägglund som en förklaring till årets Soc&kom-dags tema.

Kommun- och servicestrukturreformen har visserligen debatterats flitigt i media, men att skapa en balans mellan de två delarna har visat sig vara svårt, påpekade statssekreterare Stefan Wallin i sitt inlägg.

– Hittills har diskussionen mest handlat om kommungränser, vilket är förståeligt eftersom de är konkreta och väcker känslor, sa Wallin.

Ett annat problem med debatten är enligt honom att kommunsammanslagningar i vissa fall har framställts som ett självändamål.

– Sammanslagningar är i många fall kloka, men de ska enbart vara ett medel. Målet med reformen bör vara att även på längre sikt trygga invånarnas rätt till god utbildning, hälsovård och äldreomsorg.

Professor Stefan Sjöblom betonade att kommunen alltid bör ses i sitt sammanhang, både som en del av den geografiska omgivningen och ett resultat av den existerande beslutskulturen.

– Det senare förklarar varför beslutsfattarna i olika kommuner har reagerat så olika på debatten.

Sjöblom påpekade att effektiviteten inte automatiskt ökar med kommunstorleken. Vissa serviceformer kan gynnas av kommunsammanslagningar, men inte nödvändigtvis alla.

– Därför måste kostnadseffekterna för varje verksamhet granskas enskilt i det lokala sammanhanget.

– Någon generell lösning finns inte, men det är å andra sidan inget argument för att motsätta sig förändring, sa Stefan Sjöblom.

Soc&kom-dagen avslutades med en paneldebatt kring kommun- och servicestrukturreformen.

Text: Johanna Blomqvist
Foto: Christina Klawér-Kauranen
2.12.2005
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»