Universitetet köpte äganderätten till huvud- och biblioteksbyggnaderna

Senatfastigheter fick tillstånd att överlåta byggnaderna.

Universitetet köpte äganderätten till huvud- och biblioteksbyggnaderna

Helsingfors universitet har tillsammans med statens affärsverk Senatfastigheter löst frågan om äganderätten till universitetets huvud- och biblioteksbyggnader.

Överenskommelsen gjordes i form av en fastighetsaffär. Universitetets högsta beslutande organ, konsistoriet, godkände affären under sitt möte den 14 december, och därefter undertecknades köpebrevet.

I den av riksdagen godkända andra tilläggsbudgeten för år 2005 tilläts Senatfastigheter överlåta huvudbyggnadens och universitetsbibliotekets tomter till Helsingfors universitets fonder. Köpesumman är 42 miljoner euro. Pengarna ersätter de utgifter som Senatfastigheter haft då bolaget har investerat i byggnaderna.

Huvudbyggnaden (som stod färdig år 1832), huvudbiblioteket (1840) samt byggnaden Fabiania på huvudbibliotekets tomt (1844–1897) är centrala byggnader för universitetets verksamhet. Byggnaderna har ett viktigt symbolvärde för hela universitetet. Byggnaderna har använts av Helsingfors universitet ända sedan de byggdes, och de kommer att behålla sin ställning också i framtiden.

Text och foto: Jorma Laakkonen
Översättning: Marika Mäklin
1.4.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»