Förståelse för olikhet

Medier, medkänsla och migration är temat för höstens sista forskningscafé vid Soc&kom.

Förståelse för olikhet

Hur påverkar nyhetsmediernas rapportering om invandrare och utlänningar vår förståelse för olikhet? Den frågan ställer sig professor emerita Ullamaija Kivikuru och hennes forskningsgrupp i projektet COMPASSION – Media, Migration and the Politics of Emotion. Kivikuru är projektledare för det Finlands Akademi-finansierade projektet.

- Vi är intresserade av hur rapportering om invandrare och utlänningar i nyhetsmedia påverkar vår förståelse för olikhet och vårt moraliska ansvar för krisutsatta offer, förklarar Kivikuru.

Den intensifierade invandringen som kom igång under början av 1990-talet har lett till en ökad etnisk och kulturell mångfald och därmed har även vårt samhälle ställts inför nya sociala och politiska utmaningar. En viktig uppgift för medierna är därför att erbjuda utrymme för dessa utmaningar menar Kivikuru.

Genom empiriska studier kommer gruppen att kartlägga huruvida medier kan vädja till våra känslor för att öka vår förståelse för kriser och livssituationer som avviker från det bekanta och invanda.

- Kan känslor och medlidande användas för att kontrollera vår attityd och kan sociala konstruerade emotioner fungera som en drivkraft för politiskt agerande, funderar Kivikuru.

För att komma närmare verkligheten reser Kivikuru, tillsammans med forskningsgruppen, till Rwanda i slutet av november.

- Idén är att vi ska besöka läger och träffa flyktingar. Våra förhoppningar är att få intervjua och följa med i processen för de flyktingar som senare kommer till Finland som kvotflyktingar.

Den 11 november talar Ullamaija Kivikuru mer om forskningsprojektet då höstens sista forskningcafé äger rum vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Alla hälsas varmt välkomna att ta del och disktutera kring det aktuella temat. Evenemanget äger rum på Snellmansgatan 12, i personalens kafferum.

Forskningscafé vid Soc&kom » »

Text: Nathalie Edman
Foto: Annu Kekäläinen
9.11.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»