Abiturienterna invaderade Helsingfors universitet

Högskoledagen samlade igår över 1000 abiturienter som på morgonen anlände till Senatstorget och universitetets fyra campus för att bekanta sig med studieutbudet vid Helsingfors universitet.

Abiturienterna invaderade Helsingfors universitet

Jannica Sandkvist från Tölö Specialiseringsgymnasium studerar på linjen för humanekologi.

- Jag kom hit tillsammans med mina klasskamrater för att höra mer om geografi och biologi. Jag är intresserad av bl.a. klimatförändringen.

Emil Sandström, Carlos Correa och Karri Lumivirta kommer alla från Brändö Gymnasium.

- På studiemässan UniExpo förra året fick vi bra information om Helsingfors universitet, berättar alla tre.

Carlos Correa är intresserad av kulturantropologi, Emil Sandström funderar på något inom den statsvetenskapliga fakulteten och Karri Lumivirta har flera alternativ.

-Jag kom för att höra mer om den statsvetenskapliga och juridiska fakulteten. Hanken är också ett alternativ i det här skedet, förklarar Karri Lumivirta.

Höstens högskoledag för svenskspråkiga abiturienter arrangerades den 3 november. Högskoledagen ordnas av Helsingfors universitet tillsammans med de övriga svensk- och tvåspråkiga högskolorna i huvudstadsregionen.

Högskoledagen är den största satsningen som görs på svenskt håll vad gäller studentrekrytering vid Helsingfors universitet. Dagen är viktig som informationskälla för abiturienterna då de väljer universitet och studieinriktning. Under våren 2010 ökade antalet sökande med svenska som modersmål med nästan 11% jämfört med året innan.

Över 1000 abiturienter från 18 svenska gymnasium från hela landet hade anmält sig till högskoledagen. Abiturienterna delades in i sex olika grupper.

- Störst popularitet rönte Centrumcampus som fått närmare 300 anmälningar, sedan följde Vik och Gumtäkt vardera med närmare 70 anmälda och Gumtäkt med 50 deltagare, berättar Ninni Ojanen, vägledare vid Enheten för ansökningsservice vid Helsingfors universitet.

Text: Karin Hannukainen
Foto: Ari Aalto
4.11.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»