Inspirerande dag för finskspråkiga studerande

Ett ökat intresse för Sverige och det svenska språket är gåvan i Sverigepaketet.

Inspirerande dag för finskspråkiga studerande

Den 22 november samlandes omkring 150 finspråkiga högskolestudenter på Hanaholmen för att ta del av en dag fylld med politiska debatter, information om sverigefinländare och om ungas vanor på internet, grupparbete och aktivt deltagande i ett språkbad.

Sverigepaketet 2010 anordnades bl.a. av Sverigekontakt i Finland rf, Svenska nu, Hanaholmen och Språkcentrum vid Helsingfors universitet. Raija Hämelin, styrelsemedlem i Sverigekontakt i Finland rf och lektor vid Språkcentrum, Helsingfors universitet, är nöjd med årets Sverigepaket.

– Dagen har varit lyckad med debatter och aktivt deltagande bland de studerande. Ett trettiotal studerande från de medverkande skolorna har fått äran att ta del av språkbadet, säger Hämelin.

Unga vuxna i samhället stod som dagens tema och politikerna Frida Johansson Metso (Folkpartiet) och Hans Andersson (Socialdemokraterna) från Sverige debatterade kring detta. Entusiasmen bland de studerande från HU var stor.

– Politik är ett intressant ämne och debatterna var givande, säger juridikstuderande Timo Tuurihalme. Hans studiekamrater Marika Lahtinen och Inkeri Lehmusoksa instämmer om att grannlandets politik är intresseväckande.

Raija Hämelin, som undervisar i svenska, har under sina 30 år vid universitetet aldrig mött en negativ inställning till det svenska språket bland studenterna. Enligt henne är ett utav målen uppnått då de studerande inser att de vill fortsätta lära sig svenska, även efter avslutad kurs. Därför är det viktigt med inspiration och det är syftet med Sverigepaketet.

– Att lära sig svenska är nyttigt för min studieframgång, men främst för det framtida arbetslivet, menar Timo Tuurihalme.

Förutom politikernas debatterande berättade Markus Lyyra från Sverigefinska Ungdomsförbundet om livet som finsk i Sverige och journalisten Martin Appel talade om ungas vanor på nätet.

– Jag är riktigt motiverad att fortsätta studera språket. Tillfällen som Sverigepaketet är bra på många sätt, bl.a. att man får höra sverigesvenska, avslutar Marika Lahtinen glatt.

Språkcentrum » »

Riskföreningen Sverigekontakt » »

Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland » »

Text: Nathalie Edman
Foto: Berit Peltonen
30.11.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»