Varumärksdelegationen ger Finland ett uppdrag

Helsingfors universitets kansler Ilkka Niiniluoto var medlem i den delegation som tillsattes för att fundera över varumärket Finland. Delegationen fann tre finländska styrkor: funktionalitet, natur och utbildning.

Varumärksdelegationen ger Finland ett uppdrag

Utrikesminister Alexander Stubb tillsatte en varumärkesdelegation år 2008 i syfte att skapa en strategi som får världen allt oftare och effektivare vända blickarna mot Finland. Delegationens rapport Ett uppdrag för Finland publicerades på onsdagen i Helsingfors.

- Vi utmanar finländarna, vi finländare skapar själva vår bränd, säger kansler Ilkka Niiniluoto.

Delegationen önskar att Finland skall bli en problemlösare för hela världen. Delegationen ger i sin rapport över 100 konkreta förslag. En del av uppdragen är riktade till myndigheter, en del till företag och organisationer och en del till vanliga finländare. Delegationen föreslår till exempel att minst hälften av den finländska jordbruksproduktionen ska vara ekologisk år 2030, att vattnet i de finländska sjöarna ska renas så att det blir drickbart och att Finland ska ordna årliga Ahtisaaridagar om fredsmäkling.

Helsingfors universitet och MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi) fick som uppgift att grunda ett institut för ekologisk produktion. Universitetet har redan ett starkt ekologiskt kunnande i Ruralia-institutet i Sankt Mickel.

Även alla Finlands universitet blev utmanade: omsätt akademisk öppenhet i praktiken. Helsingfors universitet har redan tidigare fattat beslutet att alla forskare vid universitetet vars artiklar publiceras i internationella tidskrifter också publiceras i universitetets egna öppna publikationsarkiv.

Läs hela rapporten på nätet » »

Text: Karin Hannukainen
Foto: Veikko Somerpuro
25.11.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»