Europeiska vetenskapsstiftelsens pris till Ilkka Hanski

Akademiprofessor Ilkka Hanski mottog i förrgår vetenskapspriset Latsis Prize på 100 000 schweiziska franc i Strasbourg.

Europeiska vetenskapsstiftelsens pris till Ilkka Hanski

Europeiska vetenskapsstiftelsen ESF:s vetenskapspris Latsis Prize ges årligen till den forskare eller den forskargrupp i Europa som mest har främjat forskningen inom sitt område.

En internationell expertpanel betonade i sina prismotiveringar Hanskis banbrytande teorier, som har påverkat utvecklingen av metapopulationsbiologin till ett betydande forskningsområde.

Spetsenheten i metapopulationsbiologi vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten som leds av Hanski hör till världens mest högtstående forskningscentra inom populationsbiologi.

– Vi har en stor forskningsgrupp med åtta meriterade seniorforskare. Olika forskningsteman inom gruppen förenas av ett metapopulationsbiologiskt tänkesätt och en metapopulationsbiologisk begreppsapparat. Av forskarna i vår grupp har redan tre fått den eftertraktade finansieringen av Europeiska forskningsrådet.

Hur klarar sig populationerna i en splittrad levnadsmiljö?

Hanski har meriterat sig särskilt inom forskning kring naturens mångfald och metapopulationsbiologi. Forskning i metapopulationsbiologi erbjuder svar på centrala frågor kring kontroll av levnadsmiljöer och naturskydd.

– Med metapopulationsmodellering kan man till exempel klargöra den kritiska graden av splittring av levnadsmiljön när arten inte längre överlever. Vi har fått ny kunskap om hur och varför arter dör ut lokalt. Vi vet också vad som hjälper dem att överleva i en splittrad miljö.

Hanski är bäst känd för sina undersökningar under två decennier av hökblomsternätfjärilen på Åland. Hökblomsternätfjärilen är fortfarande hans viktigaste forskningsobjekt.

– Genom forskningen av hökblomsternätfjärilen har vi fått svar på många viktiga frågor. Vi har använt hökblomsternätfjärilen som modellart, med hjälp av vilken vi har utrönt effekterna av en splittrad levnadsmiljö på stamvariationen och mikroevolutionen inom arter.

Hanski är medlem av Royal Society, den amerikanska vetenskapsakademin, Kungliga vetenskapsakademien i Sverige och sex andra vetenskapsakademier. Han har fått flera betydande vetenskapspris.

European Latsis Prize 2010 » »

Europeiska vetenskapsstiftelsen » »

Spetsenheten i metapopulationsbiologi (på finska) » »

Text: Kirsikka Mattila
Foto: Linda Tammisto
19.11.2010
Översättning: Eva Wahlström
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»