Finländarna förhåller sig allt mera realistiskt till vetenskapen

Den bild vetenskapsbarometern ger av finländarnas förtroende och intresse för vetenskapen är inte mera överidealistisk.

medicine

Resultaten av den fjärde vetenskapsbarometern, som offentliggjordes förra veckan, visar att finländarnas förtroende för vetenskapen och dess förmåga att lösa problem fortfarande är stort. Liksom under tidigare år rapporterar medierna till största delen vetenskapsnyheter i positiv anda, även om trenderna inom forskningen pekar nedåt.

Enligt forskaren Pentti Kiljunen som konstruerat vetenskapsbarometern berättar de nya siffrorna om att försiktigheten och reservationen har ökat, men inte om några dramatiska förändringar. Ekonomin sviktade, och i media utmanades vetenskapens syn på bland annat klimatförändring och vaccineringar, forskarna och deras resultat samt nivån på den finländska vetenskapen nagelfors.

- Mot den här bakgrunden kan man till och med se på helhetsresultatet som en avvärjningsseger, påpekar Kiljunen.

Lilla Finland klarar sig inte ute i stora världen

Enligt Kiljunen har finländarnas tro på vetenskapen inte lidit större förluster, men tron på vetenskapens förmåga att hävda sig i den globala konkurrensen har minskat. Av dem som svarade anser 57 procent att nivån på vetenskapen i Finland åtminstone är ganska hög i internationell jämförelse. Beträffande universitetens internationella konkurrensförmåga bedömer 46 procent att situationen är ganska god eller bättre. Trenden har dock varit nedåtgående under hela undersökningsserien.

Även i andra mätare som beskriver läget inom vetenskapen, såsom utvecklingen inom forskningen eller forskningens oberoende ser man en trend mot ökad skepticism. Det som väckte mest tvivel var forskningsfinansieringens tillräcklighet och sättet på vilket medborgarna informeras om vetenskap och forskning.

Enligt direktören vid Undervisnings- och kulturministeriet Anita Lehikoinen, som kommenterade vetenskapsbarometern i samband med lanseringen, avspeglar resultaten finländarnas starka tilltro till bildning. Tanken på den vetenskapliga forskningens saliggörande effekt har inplanterats i folket redan i skolan, men kunskapen om forskningens mål och innehåll är kanske inte så ingående.

Vetenskapsbarometern, som mäter finländarnas inställning till vetenskapen och den vetenskaplig-tekniska utvecklingen, har utförts på uppdrag av Forskningsinformation rf. Tidigare vetenskapsbarometrar har gjorts åren 2001, 2004 och 2007.

Text: Milla Karvonen
Foto: Veikko Somerpuro
16.11.2010
Översättning: Eva Wahlström
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»