Pris för bästa barndiabetesforskning i Norden

Professor Mikael Knip tilldelas barndiabetesfondens nordiska Johnny Ludvigsson pris för ett långvarigt och resultatrikt forskningsarbete. Modifierad spädbarnskost påverkar bland riskbarn utlösningen av den sjukdomsprocess, som leder till barndiabetes.

Professor Mikael Knip

Varför har Finland världens högsta incidens av barndiabetes och hur kan vi finna en metod som förebygger insjuknandet? Den frågan ställer sig Mikael Knip, professor i pediatrik vid Barn- och ungdomssjukhuset, Helsingfors universitet. För sitt forskningsarbete, som går ut på att kartlägga hur typ 1- eller autoimmundiabetes utvecklas hos barn, har Knip tilldelats barndiabetesfondens vetenskapspris på 250 000 kronor.

- Att tilldelas priset känns oerhört bra, det är en erkänsla för forskningen och resultaten, säger Knip.

Genom att undersöka samverkan mellan ärftliga faktorer och yttre faktorer, t.ex. födoämnen och enterovirusinfektioner, har forskarna fått en bättre förståelse för hur sjukdomsprocessen ter sig.

- Enteroviruset, som ofta förorsakar en infektion med lindriga eller inga symptom, kan sätta igång sjukdomsprocessen som leder till barndiabetes. Därför är det viktigt att identifiera det eller de aktiva virusen och bekräfta en eventuell koppling till insjuknandet, för att på en längre sikt kunna förebygga insjuknandet hos barn med t.ex., ett vaccin, förklarar Mikael Knip.

I vetenskapstidningen New England Journal of Medicine publicerades den 11 november, en bekräftande studie av Knip och hans forskarkolleger för hypotesen om att dieten i spädbarnsåldern är en avgörande faktor för utvecklingen av sjukdomen.

Forskningen visar att diabetesprediktiva autoantikroppar kan uppstå då spädbarnet övergår från modermjölk till ersättning, och att avvänjning till en långt hydrolyserad specialersättning halverar förekomsten av autoantikropparna fram till 10 års ålder bland riskbarn. Resultaten utgör en förstudie, insamlade från flera av landets universitet och centralsjukhus, till det internationella projektet TRIGR där 2160 barn från 15 länder ingår.

- År 2013 väntas nya resultat som ska bidra till förebyggandet av barndiabetes. I forskningen gäller det att vara tålmodig, menar prismottagaren.

Priset kommer att överlåtas av Kronprinsessan Victoria i samband med fondens diabetesseminarium i början av nästa år, då även Mikael Knip håller sin prisföreläsning.

Barndiabetesfonden » »

Forskningsprojektet TRIGR » »

Finsk studie bekräftar hypotesen om att näring i spädbarnsåldern har en inverkan på barndiabetes (pressmeddelande på finska) » »

Text & foto: Nathalie Edman
15.11.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»