JW Runeberg pris för många års framgångsrik forskning

Professor Carl Gustav Gahmberg har tilldelats Finlands största medicinska pris.

Professor Carl Gustav Gahmberg

I samband med Finska Läkaresällskapets 175-års jubileum tilldelades Carl Gustav Gahmberg, professor i biokemi vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten, JW Runeberg pris. Priset på 25 000 euro, som vart annat år tilldelas en forskare, är instiftat av nationalskaldens tredje son Johan Wilhelm Runeberg.

- Det gläder mig att tilldelas priset, konkurrensen är hård bland oss forskare, säger professorn.

Gahmberg, som har medicinsk bakgrund, har arbetat som professor vid Helsingfors universitet i nästan 30 år. Hans forskningskarriär har bl.a. resulterat i identifieringen av människans Rh-D molekyl, som är en viktig blodgrupp. Tidigare visste man inte om det var fråga om en lipid eller en kolhydratstruktur, men den visade sig vara ett äggviteämne. Men mest har Gahmberg studerat människans vita blodkroppar och den forskningen är just nu i ett intensivt skede.

- Om de vita blodkropparnas bindningsförmåga till andra celler förändras leder det ofta till svåra infektionssjukdomar eller kronisk inflammation, förklarar Gahmberg.

Förutom JW Runebergs pris har Carl Gustav Gahmberg tilldelats Anders Jahre-priset för yngre forskare 1981, Äyräpää-priset 1997 och han valdes till årets professor i Finland 1996.

- Intresset för forskning har alltid funnits där och glädjen för nya forskningsresultat är stor, säger han.

För att bli en framgångsrik forskare menar Gahmberg att det är viktigt att ha insikt i att forskningsprocessen kan vara lång och svårplanerad.

- Forskning följer inte alltid forskningsplanen - plötsligt kan den leda in på nya oförutsedda spår, vilket man måste vara beredd på. Ett genuint intresse för forskningen måste naturligtvis också finnas från början, avslutar Gahmberg som varken kommer sluta forska eller undervisa trots den stundande pensioneringen.

The Gahmberg Lab » »

Text: Nathalie Edman
Foto: Carl Gustav Gahmbergs arkiv
10.11.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»