HU och Hanken har många samarbetsmöjligheter

Intensivare samarbete mellan Hanken och Helsingfors universitet kunde höja kvaliteten på forskning och undervisning.

Prorektor Thomas Wilhelmsson Svenska Handelshögskolan (Hanken) och Helsingfors universitet skulle vinna mycket på mer samarbete inom forskning och utbildning samt strukturell utveckling. Det här anser en arbetsgrupp som utrett frågan. Gruppen gav sin rapport den 20 november.

– Genom samarbete kunde man skapa nya studiehelheter som gynnar samhället och båda universitetens studerande. Dessutom skulle bådas internationella marknadsföring förstärkas, berättar Helsingfors universitets prorektor Thomas Wilhelmsson.

Redan idag samarbetar Hanken och universitetet med ett begränsat kursutbyte via JOO-avtalet, alltså avtalet för flexibel studierätt. Nu vill man utveckla ett mer organiserat utbyte av hög kvalitet.

Samarbetet bör utvecklas kring substansen snarare än språket, anser arbetsgruppen.

– Visst har samarbetet en stärkande effekt av det svenska, men det är inte syftet, påpekar Wilhelmsson.

Arbetsgruppen föreslår bland annat utveckling av gemensamma magisterprogram och biämneshelheter på engelska. På så sätt kunde man utnyttja kompletterande kapacitet och kunnande. Också resurserna kunde utnyttjas effektivare.

Eftersom beredningen av den nya universitetslagen ännu är på hälft är det omöjligt att bedöma följderna av förändringarna i universitetens juridiska ställning och verksamhetsförutsättningar. Därför har arbetsgruppen inte gått in på frågan om ett organisatoriskt närmande mellan HU och Hanken.

Det är ändå viktigt att diskutera saken vidare. Innovativa strukturella lösningar främjar både Hankens och Helsingfors universitets intressen.

Samarbetsfrågan diskuteras nästa gång på ett möte mellan universitetens rektorer i december.

Text: Erica Vasama
Foto: Ida Pimenoff
27.11.2007
www.helsinki.fi/webbredaktion
Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»