Hårdare tävlan i den internationella universitetsvärlden

Principerna för reformen av universitetens ekonomi och förvaltning fastställdes i regeringens aftonskola förra veckan. Reformen skall förbättra våra universitets internationella tävlingsförmåga.

Nya universitetslagen träder i kraft 1.8.2007 Innovationsuniversitetet blir stiftelsebaserat och de andra universiteten offentligrättsliga institutioner. Tjänsteförhållandena för universitetets personal övergår till anställningsavtal och personalens ställning tryggas i förändringen.

Den nya ställningen ger finländska universitet en möjlighet att fungera med liknande regler som de ledande universiteten i världen. Enligt regeringen höjer reformen universitetens konkurrenskraft och hjälper dem att profilera sig. Vid sidan av den ekonomiska och administrativa reformen bygger också den nya universitetslagen en grund för planerna med innovationsuniversitetet.

Högklassig undervisning och forskning uppnås ändå inte enbart genom administrativa åtgärder eller sammanslutningsplaner.

– Förnyelserna är en bas för en starkare konkurrenskraft. En större ekonomisk och administrativ autonomi skall leda till bättre möjligheter för forskningen och undervisningen, menar förvaltningsdirektör Kari Suokko.

Då reformen kommer igång måste universitetsförvaltningens struktur ses över. Enligt Suokko borde andelen utomstående instanser i universitetets styrelse ökas avsevärt.

Den nya universitetslagen träder i kraft den 1 augusti 2009 och universitetsverksamheten övergår till den i sin helhet senast från och med år 2010.

Text: Meri Siippainen
Foto: Webbredaktionen
27.11.2007
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Erica Vasama


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»