Centersamarbete stöder naturvetenskaplig undervisning i svenska skolor

LUMA-centrets och Resurscentrets plan gynnar också högre utbildning inom matematik och naturvetenskaper.

direktör Heimo Saarikko LUMA-centret vid Helsingfors universitet och Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC) gör en gemensam insats för att höja intresset för matematik och naturvetenskaper i de svenskspråkiga skolorna. På det här sättet vill man också främja den högre utbildningen inom ämnena.

Resurscentret bidrar till produktionen av svenskspråkigt material på LUMA-centrets webbplats och till att en del av LUMA:s verksamhet också sker på svenska. RC deltar även i utvecklingen av svenskt innehåll i webbtidningen Luova.

Universitetet utser dessutom kontaktpersoner inom den svenskspråkiga undervisningen av matematik, fysik, kemi, biologi och geografi. De här planerar tillsammans med RC lärarfortbildning, studiecirklar, skolbesök, laborationer för skolelever och annan liknande verksamhet. Skolsamarbetet riktar sig i första hand till huvudstadsregionens skolor.

Samarbetsavtalet undertecknades torsdagen den 15 november av direktör Heimo Saarikko (bilden) och koordinator Maija Aksela från LUMA, styrelseordförande Mona Grönstrand och styrelsemedlem Bengt Stenlund från Resurscentret samt enhetschef Marion von Etter från svenska ärenden vid HU. Avtalet gäller till slutet av år 2009.

Text: Erica Vasama
Foto: Veli-Matti Vesterinen
16.11.2007
www.helsinki.fi/webbredaktion
Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»