HU med om att bygga internationellt acceleratorlaboratorium

Miljardprojektet erbjuder finländska forskare en chans att delta i forskningsarbete på toppnivå.

Diagrammatisk bild av FAIR Forskningsinstitutet för fysik som verkar vid Helsingfors universitet deltar i byggandet av det internationella acceleratorlaboratoriet FAIR i Darmstadt i Tyskland.

– Nu kan finländska forskare utnyttja mycket mer effektiv apparatur än tidigare, sådan vars storlek förutsätter internationell finansiering, berättar professor Dan-Olof Riska, direktör för forskningsinstitutet.

FAIR är mycket mer avancerat än de nuvarande kärnforskningslaboratorierna runtom i världen. Laboratoriet samlar 3000 forskare från 14 länder.

Laboratoriet bildas av en grupp jonacceleratorer och lagringsringar samt strålningsdetektorer. Med dessa kan man studera antimateria och atomkärnor med en noggrannhet som hittills varit omöjlig.

– I laboratoriet kan man producera sådana kortlivade atomkärnor som inte finns i naturen men som spelat en viktig roll i världsalltets grundämnesfördelning. Det spekuleras också i att man kan hitta nya långlivade, supertunga grundämnen, menar Riska.

Undersökning av kärnreaktioner med hjälp av jonstrålar behövs både för strålningsterapi och för planeringen av framtida kraftverk och anläggningar för kärnavfallshantering.

Laboratoriet börjar byggas i början av 2009 och de första komponenterna beräknas vara klara åren 2013-2014. Byggnadskostnaderna kommer att vara ca en miljard euro. Finlands andel uppskattas bli omkring en halv procent, dvs. 5 miljoner euro.

Läs mer om acceleratorlaboratoriet FAIR

Text: Erica Vasama
Foto: Dan-Olof Riska/FAIR
14.11.2007
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»