Maximiantalen nya studerande så gott som oförändrade

Antalet nybörjarplatser inom odontologi och veterinärmedicin kan öka under de kommande två åren.

Maximiantalen nya studerande så gott som oförändrade Helsingfors universitets styrelse, dvs. konsistoriet, har fastställt de maximala antalen nya studerande för grundexamen för åren 2008 och 2009. Antalet nya studieplatser kommer i stort sett att vara på samma nivå som år 2007. Därför kommer högst omkring 5 000 som vill studera vid universitet att få studierätt årligen.

Nya studerande antas så gott som alltid för att avlägga både lägre och högre högskoleexamen.

Enligt konsistoriets beslut förblir de maximala antalen studieplatser oförändrade, med undantag av utbildningen inom odontologi och veterinärmedicin. Antalet studieplatser inom dessa utbildningsprogram kan stiga med sammanlagt 25 platser, ifall man får tilläggsfinansiering för de kostnader som ökningen orsakar.

Dekanen för veterinärmedicinska fakulteten, Antti Sukura, påpekar att vi idag har en brist på veterinärer, vilket man noterat i det nuvarande regeringsprogrammet. Enligt honom ryms det ca 15 studerande till i undervisningslokalerna i Vik.

- I veterinärutbildningen betonas smågrupps- och laboratorieundervisning. Med nuvarande resurser kan vi inte öka antalet studieplatser utan att riskera kvaliteten i undervisningen.

Enligt professorn i odontologi Jarkko Hietanen påverkas antalet studieplatser för tandläkare bl.a. av om undervisningsministeriet beslutar att på nytt inleda tandläkarutbildning vid Kuopio universitet.

Hietanen anser att man hösten 2008 väl kan ta in tio studerande fler än idag. Då skulle det finnas sammanlagt 50 nybörjarplatser.

Konsistoriet beslutar nästa gång om maximiantalen år 2009.

Text: Simo Salmela
Foto: Veikko Somerpuro
14.11.2007
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»