Det finns jobb för kandidater och magistrar

De som utexaminerats från veterinärmedicinska, medicinska och juridiska fakulteterna är nöjdare med sin examen än andra.

Opiskelijoita De magistrar och kandidater som utexaminerades från Helsingfors universitet år 2001 har goda utsikter att få jobb. Enligt en färsk karriärenkät var bara knappa två procent utan arbete fem år efter examen.

Universitetets karriär- och rekryteringstjänst kartlade hur de universitetsstuderande som avlade examen år 2001 lyckats etablera sig på arbetsmarknaden fem år efter examen.

Av de svarande var över hälften i ordinarie heltidsarbete och en femtedel var visstidsanställda. Var tredje arbetade i privata företag eller i statliga bolag. Kommunsektorn sysselsatte 28 procent av de svarande och staten omkring 20 procent. Endast knappa 5 procent verkade som företagare.

Medellönen bland de svarande var 3 033 euro i månaden. Fyra av fem uppgav att högskoleexamen varit en förutsättning för deras nuvarande arbete.

Över hälften av de svarande var nöjda eller mycket nöjda med sin examen med tanke på karriären.

De som hade examen från veterinärmedicinska, medicinska och juridiska fakulteterna var nöjdast, och de förtjänade också mest.

Bekanta dig med rapporten om hur magistrar och kandidater med slutexamen etablerat sig på arbetsmarknaden, Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla (pdf).

Text: Niina Viitanen
Foto: Veikko Somerpuro
13.11.2007
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Valtasana Oy


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»