”Språket är grunden för hela utvecklingen”

Rinkebyrektorn betonar att endast kunskap inte räcker för att nå framgång, den sociala kompetensen och hälsan är lika viktigt.

Börje Ehrstrand – Avsaknaden av språk och kommunikation, eller förmågan att uttrycka sig i ord, gör att man lättare tar till våld, menar rektor för Rinkebyskolan Börje Ehrstrand som på fredagen föreläste om Språk och kommunikationsutveckling från 1 till 16 år.

När barnen är tre till sex år gamla är de mest mottagliga för språket och alla former av användandet av språk, till exempel högläsning, läsning, berättande och återberättande är viktigt. När förmågan att uttrycka sig i ord blir bättre utvecklas också den sociala kompetensen.

När han själv började som rektor vid den mångkulturella Rinkebyskolan för 13- till 16-åringar år 1989, var skolan ett totalt kaos, nerklottrad av graffiti och lärare som flydde. I dag är skolan prisbelönt och eleverna trivs.

– Det är viktigt att genast sätta upp gränser, regler och normer i skolan, på det viset lär sig barnen att det också finns gränser i samhället.

Men samtidigt måste också barnen känna att man är intresserad av dem och tycker om dem. Och om det finns stökiga barn, skall man genast ta tag i det.

– Elevvårdsteamet, som består av socialkurator, psykolog, skolsköterska, lärare och så vidare skall gripa in och föräldrarna kontaktas.

Börje Ehrstrand, som är född och uppvuxen i Övermark i Finland, efterlyser i det finska samhället ett bättre samarbete över gränserna mellan hemmet, socialtjänst, fritid, kultur, föreningar, kyrka och moskéer, det vill säga alla som på något sätt är i kontakt med barnen.

– Genom att utveckla samarbetet över sektorgränserna får man bättre verksamhet till lägre pris. Barn behöver ett tryggt ställe där det alltid finns vuxna, konstaterar han. Om barnen har god psykisk och fysisk hälsa och dessutom kan uttrycka sig i ord, finns alla förutsättningar för att lyckas.

– För att nå framgång räcker det inte med bara kunskap, utan den sociala kompetensen och den psykiska och fysiska hälsan är minst lika viktigt, betonar Börje Ehrstrand.

Text och bild: Jonna Söderqvist
6.10.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»