”Toppuniversitetet skall slå vakt om den breda bildningen”

Autonomi, antiauktoritärt tänkande och den breda bildningen styr universitetets verksamhet i framtiden, om Årets alumn Claes Andersson får bestämma.

Claes Andersson Psykiatern, författaren, musikern och politikern Claes Andersson, som fick hederstiteln Årets alumn, är en förebild för universitetet, en mötesplats för både det jordnära och teoretiska.

– Det är otroligt viktigt att det finns människor med en mångsidig och omfattande syn på samhället och universitetet borde utbilda människor med bred allmänbildning, menar Claes Andersson som både är glad och hedrad för titeln.

Han uppmanar alla akademiker och alumner att ta aktivt del i samhällsdebatten.

– Politiker är rädda för kritik av akademiker. Men universitetets uppgift är att ifrågasätta och kämpa emot det auktoritära tänkandet, säger Andersson och menar att han själv också i framtiden kommer att ta ställning, inte minst med tanke på hederstiteln Årets alumn.

Andersson tog medicine licentiatexamen år 1962 vid universitetet och specialiserade sig 1969 inom psykiatri. Efter det skrev han in sig vid statsvetenskapliga fakulteten och studerade bland annat statsvetenskap och sociologi, men tog ingen examen.

– Jag är väldigt tacksam för den breda utbildningen jag fick och mentalt har universitetet en viktig plats i min livshistoria. Jag var aktiv både i nationen och i Thorax, där jag ackompanjerade det årligen återkommande studentspexet, minns Andersson.

Efter studietiden har han under åren haft en viss kontakt med universitetet, till exempel fungerade han som mentor för en juriststuderande som ville specialisera sig på kulturrättsliga frågor.

Han har också intresserat sig för universitetsfrågorna, och följt med universitetsreformen på nära håll och diskussionen kring den i riksdagens bildningsutskott. Andersson varnar för att det allmänbildande universitetet inte får bli en ensidigt marknadsberoende utbildningsanstalt för näringslivets behov.

– Universitetet behöver pengar, men det får inte ske på autonomins och självständighetens bekostnad, betonar Andersson.

Alumnföreningen delar varje år ut hederstiteln Årets alumn till en person som genom sin verksamhet och sitt föredöme har stött och främjat uppskattningen av det akademiska inom sitt eget fack.

Läs mera om HU:s alumnverksamhet

Text: Jonna Söderqvist
Foto: Veikko Somerpuro
24.10.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»