Fusionskraft – en lösning på energifrågan?

HU bedriver världsledande forskning inom fusionskraft, som om 50 till 60 år kan bli en betydande energikälla.

Kai Nordlund Solenergi, fusionskraft och kärnkraft. De är enligt Kai Nordlund, professor i fysik, lösningen på energifrågan i världen, som i dagens läge är mänsklighetens största fråga. Det viktigaste just nu är att stoppa energiökningen och hitta alternativa energikällor som inte orsakar koldioxidutsläpp.

På Helsingfors universitet satsar man stort på fusionsforskningen.

– Vi forskar i vilka material man skall bygga fusionskraftverk av för att det långa tider skall kunna producera energi till ett rimligt pris, säger Kai Nordlund.

Fusion är samma process som försörjer solen och för att få fusionsenergiproduktionen att fungera på jorden, så krävs det att temperaturen i fusionsreaktorn är 100 miljoner grader Celsius. Det ställer alltså enorma krav på materialet som reaktorn är byggd av.

Tidigare kunde forskarna vid HU förklara varför kolbaserade material sönderfaller i fusionsreaktorns inre och därmed också ge insikten om att kol inte går att använda. Nu forskar man i hur grundämnet wolfram lämpar sig som byggmaterial för fusionsreaktorn och inom den här forskningen är Helsingfors universitet världsledande.

– Vi är optimistiska gällande wolfram och om allt går väl kommer vi om 30 år att ha ett experimentellt fusionskraftverk och om 50 till 60 år kan fusionskraft vara en betydande energikälla om allt går väl, anser Nordlund.

Utvecklingen av den experimentella reaktorn sker inom det internationella fusionsforskningssamarbetet ITER.

Fördelen med fusionskraft är att den varken orsakar växthusgaser eller andra föroreningar som kan skada eller påverka miljön, till skillnad från de fossila bränslena, som ännu står för 85 procent av energiförsörjningen. Samtidigt fortsätter energibehovet att öka, speciellt i de växande ekonomierna, t.ex. Indien och Kina.

– Vi måste hitta konkurrenskraftiga energikällor till de fossila bränslena, så att också de fattigare länderna har råd med det. Jag tror att vi kommer att lyckas, men till vilket pris och hur nedsmutsad jorden då är, är svårt att säga.

Professor Kai Nordlund föreläser i dag under rubriken ”Hur länge kan energiökningen fortsätta?” Föreläsningen är en del av Studia Generalia-föreläsningsserien vars tema i dag är energi. Nästa gång, tisdagen den 28.10, är temat klimatförändringen.

Programmet för Studia Generalia

Text: Jonna Söderqvist
Foto: Veikko Somerpuro
21.10.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»