Mats Gyllenberg ordförande för Europeiska vetenskapsstiftelsens PESC-kommitté

Den meriterade forskaren i biomatematik är den första finländaren på kommittéordförandeplats.

Mats Gyllenberg ordförande för Europeiska vetenskapsstiftelsens PESC-kommitté Professor Mats Gyllenberg har valts till ordförande för den permanenta PESC-kommittén (Physical and Engineering Sciences) inom Europeiska vetenskapsstiftelsen. Ordförandeskapet omfattar en treårsperiod som inleds år 2009. Kommittén presenterar nya program och nätverk och påverkar också ESF:s forskningspolitik på ett mera övergripande sätt med sina ställningstaganden.

PESC är en av vetenskapsstiftelsens fem vetenskapsenheter, och till dess område hör fysik, kemi, matematik, tekniska vetenskaper, databehandlingsvetenskaper och materialvetenskaper. Gyllenberg har en bred överblick över kommitténs verksamhet, för han har varit medlem av den under perioden 2001–2003.

Gyllenberg är professor i tillämpad matematik och chef för biomatematikgruppen vid Helsingfors universitet. PESC-kommittén samarbetar också med LESC-kommittén, som representerar bio- och miljövetenskaperna.

Europeiska vetenskapsstiftelsens generaldirektör, professor Marja Makarow, är mycket glad över valet av en finländare.

– Gyllenberg är utomordentligt lämpad för detta uppdrag på grund av sin omfattande vetenskapliga bakgrund, som ger honom ett fint stöd när han skall leda den mångvetenskapliga kommittén. Dessutom är hans erfarenhet av kommittéverksamheten inom Europeiska vetenskapsstiftelsen ägnad att främja forskningssamarbetet, med alla de möjligheter det bjuder på, säger Makarow.

Gyllenberg har meriterat sig på sitt område såväl i hemlandet som internationellt. Han är bland annat ordförande för Finlands matematiska förening, medlem av Europeiska matematiska sällskapet EMS och medlem av evalueringspanelen för matematik inom Europeiska forskningsrådet ERC.

Gyllenberg arbetar för närvarande inom Spetsenheten för forskning i analys och dynamik, som är en av spetsenheterna inom inhemsk forskning.

– Valet är betydelsefullt för Finland och en hedersbetygelse för matematikforskningen i vårt land, påpekar Makarow.

Text: Riikka Hemmilä
Foto: Veikko Somerpuro
20.10.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»