HU: De ekonomiska förutsättningarna måste definieras noggrannare i universitetslagutkastet

Den förstärkta autonomin fungerar inte utan en bred finansieringsgrund som garanteras av tillräckliga resurser.

Universitetets flaggor Helsingfors universitet stöder den relativt flexibla universitetslagen, som ger möjlighet till interna lösningar i varje universitet. Då behövs inte heller fungerande praxis ändras.

Lagförslaget ger goda förutsättningar för utveckling av universitetens grunduppgifter, forskning och undervisning. Helsingfors universitet påpekar ändå att de allmänna verksamhetsförutsättningarna först måste säkras, för att reformen överhuvudtaget kan genomföras.

Livsviktiga frågor för universiteten är speciellt egendomens kapitalisering, garanterandet av en tillräcklig betalningsförmåga samt ägandet av utrymmen och fastigheter. På bordet ligger ett förslag enligt vilken universitetens fastigheter skulle placeras i företag i vilka universiteten äger majoriteten av aktierna. Helsingfors universitet anser att lösningen går mot rätt riktning.

– Vi förutsätter att företagen inte får ha utomstående investerare. Det är universitetens gemensamma ståndpunkt, understryker rektor Wilhelmsson.

Wilhelmsson nämner styrningsmekanismen för verksamheten som den näst viktigaste frågan. Inte heller i den frågan finns det detaljerade stadganden.

– Den offentliga finansieringen skall motsvara de faktiska kostnadsökningarna och också resurserna måste ökas. Förhoppningen är att systemet blir så okomplicerat som möjligt och att resultatkriterierna skall belöna kvaliteten på rätt sätt.

HU anser att det är positivt att den nuvarande personalens intressen garanteras, till exempel genom att de nuvarande pensionsförmånerna kvarstår. Det är också viktigt att utreda grundlagsenligheten i övergången från tjänsteförhållanden till anställningsförhållanden så snabbt som möjligt.

På universitetets nya hemsidor om reformen kan du bekanta dig närmare med reformen.

www.helsinki.fi/universitetsreformen/

Text: Jorma Laakkonen och Riikka Hemmilä
Foto: Veikko Somerpuro
15.10.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Jonna Söderqvist


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»