Nytt nordiskt magisterprogram i religionernas historia

Det samnordiska programmet startar hösten 2009

studerande Det samnordiska magisterprogrammet Religious Roots of Europe, RRE, startar hösten 2009 vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Programmet går på engelska och räcker två år.

– Målsättningen är att studerandena bekantar sig med judendomen, kristendomen och islam samt deras födelseprocesser och växelverkan mellan dem från början av vår tideräkning till det sjunde århundradet, berättar professor Antti Marjanen vid Helsingfors universitet.

Unikt för programmet är att religionerna granskas i ett och samma utbildningsprogram. I undervisningen utnyttjar man historiska, filologiska, socialvetenskapliga, litterära och genus synvinklar.

Som lärare fungerar olika toppforskare. Under studietiden får studerande delta i kurser som ordnas vid nordiska universitet och vid nordiska forskningsinstitutioner i Medelhavsområdet.

Magisterprogrammet ger studerandena färdigheter att fungera inom arbetsuppgifter där akademisk expertis inom religion behövs. Dessutom ger den en god grund för fördjupade studier inom ämnet.

Programmet ger 120 studiepoäng och alla med lägre högskoleexamen kan ansöka till programmet. De som utexamineras från Helsingfors universitet får titeln Master of Theology, with specialisation in the Religious Roots of Europe.

Ansökningstid 17.11.2008–2.2.2009

Ansökningstiden är 17.11.2008–2.2.2009. Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet antar sammanlagt fem studerande. Totalt antas 36 studerande till programmet från olika nordiska universitet.

I programmet deltar förutom teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet också Lunds, Oslos, Köpenhamns, Bergens och Århus universitets teologiska fakulteter.

Info 9.10.2008

För personer intresserade av att söka till RRE-programmet ordnas torsdagen den 9.10.2008 kl. 16.00-18.00 ett informationstillfälle vid teologiska fakulteten, Alexandersgatan 7, tredje våningen, fakultetssalen. De som kommer utanför huvudstadsregionen till presentationen kan ansöka om reseersättning.

Tilläggsuppgifter:
http://www.helsinki.fi/rre
Planerare Tero Ojanperä, tfn (09) 191 22520, tero.ojanpera@helsinki.fi

Text: Elina Mattila-Niemi
Foto: Veikko Somerpuro
1.10.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Jonna Söderqvist


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»