Internationellt pris i farmaci till Niklas Laitinen

Farmacie doktor Niklas Laitinen har tilldelats ett internationellt pris I farmaci för sin doktorsavhandling. American Association of Pharmaceutical Scientists(AAPS) tilldelade priset för forskningsarbetet som behandlade användningen av nya bildanalytiska lösningar i karakterisering av fasta läkemedelsformer.

Niklas Laitinen Niklas Laitinen disputerade den 13.6.2003 vid avdelningen för farmaceutisk teknologi vid Helsingfors universitet. Hans avhandling bär titeln "Nya perspektiv för visuell karakterisering av fasta läkemedel". Ifrågavarande pris har en gång tidigare tilldelats en finländs forskare. Farmacie doktor Jukka Rantanen fick priset år 2001.

Laitinen tar emot avhandlingspriset vid AAPS årliga konferens (Annual Meeting) I Salt Lake City den 27.10.2003. Priset innebär ett belopp på ca 2000 euro. AAPS Annual Meeting är det största årliga evenemanget för forskare inom farmaci.

Text: Minna Meriläinen
Foto: Eero Roine
24.10.2003
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»