Kontrollera att du har rösträtt!

Helsingfors universitet förrättar val av konsistorium, fakultetsråd och ledningsgrupper för institutionerna den 19–20 november och 24–26 november 2003. Dessa förvaltningsorgan med många ledamöter har en mandatperiod som börjar den 1 januari 2004 och går ut den 31 december 2006.

Val vid Helsingfors universitet 2003 Valet förrättas som elektroniskt val, dvs. röstningen sker över nätet. Du kan rösta på vilken dator som helst, om den bara har nätuppkoppling (Internet) och en webbläsare.

Programvaran för valet fungerar med de senaste versionerna av allmänt använda webbläsare (t.ex. Netscape 6.x och Internet Explorer 5.x, Opera 6.x och senare versioner) samt med den textbaserade webbläsaren Lynx. Du kan redan på förhand kontrollera att din webbläsare är kompatibel med valprogrammet om du går till universitetets valsidor på adressen http://www.helsinki.fi/vaalit2003/svenska/. Om valsidan kommer upp på skärmen är din webbläsare kompatibel. Om du däremot får ett meddelande om att du behöver uppdatera din webbläsare till en nyare version bör du göra det.

Det går även att rösta vid valserviceställen, som upprättas i det antal som valnämnden vid olika campus fastställer, dock minst ett på varje campus.

Under valdagarna kan man rösta mellan kl 9.00 och 19.00 på universitetets valsidor på adressen http://www.helsinki.fi/vaalit2003/svenska/. För röstning krävs ett gällande användarnamn vid universitetet och personbeteckning.

Rösträtten kan du kontrollera i vallängden som finns till påseende från den 8 till den 17 oktober 2003. Det kan du även göra på universitetets valsidor. Samtidigt som du kontrollerar rösträtten kan du se efter vilket användarnamn du bör använda vid röstningen.

De som vill rösta bör redan på förhand kontrollera vilket gällande användarnamn de har och om lösenordet är i kraft eller finns i minnet. Om den som vill rösta redan har ett användarnamn vid universitetet får han eller hon inte en tillfällig kod avsedd för röstning (kod i kuvert). Ett tillfälligt användarnamn får de röstberättigade som inte har något användarnamn vid universitetet.

Ett förkommet lösenord eller ett föråldrat användarnamn kan aktiveras på IT-avdelningens serviceställen för användarnamn. Se kontaktinformation på adressen http://www.helsinki.fi/atk/luvat/palvelupisteet.html (på finska).

Text: Mikael Alatalo
Foto: Timo Karvinen
21.10.2003
www.helsinki.fi/webbredaktion
Översättning: Valtasana Oy

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»