Ida och Emil i täten

Namnlängderna i de finländska kalendrarna revideras igen. I den finska kalendern kommer fr.o.m. år 2005 fjorton nya namn in och i den finlandssvenska tjugofem.

Lyydia 5 år Senast namnsdagarna sågs över var för fem år sedan, men sedan dess har populariteten hos många namn hunnit både stiga och sjunka. De nya namnen och motiveringarna för valet av dem presenteras i Universitetets namnsdagsalmanacka 2004. Den har nyss kommit av trycket som ett samarbete mellan Helsingfors universitet och förlaget Otava.

Den finlandssvenska namnlängden utökas med 25 nya förnamn, bland dem Bettina, Moa, Sofie, Hampus, Kevin och Tim.

- En del av de nya namnen, såsom Bernice, Ingalill, Rosita, Vivian och Hannes, är sådana som funnits bland oss redan länge och som gott kunde ha kommit in i almanackan för 30-50 år sedan, påpekar professor Marianne Blomqvist.

I den nya utgåvan av Universitetets namnsdagsalmanacka publiceras också listor över fjolårets populäraste förnamn. Bland de förnamn som finlandssvenskarna valt åt sina barn som förstanamn år 2002 finns i stort sett samma namn i ledningen som under de gångna tio åren.

Bland flicknamnen är Ida på nytt etta och följs av Julia och Anna. Bland pojkar befinner sig Emil, Rasmus och Robin i täten. Till de snabba klättrarna hör Alice, Alva, Daniela, Elsa, Matias, Zacharias, Jacob, Christoffer och Lucas.

Text: Tapio Nurminen
Teckning: Lyydia Heikkinen
2.10.2003
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»