Invandrare på arbetsmarknaden i Norden

Kan det uppstå nya Nokia- och IKEA-företag ur invandrarnas småföretag – eller är dessa endast ett uttryck för en allt djupare isolering från samhället?

Olika fenomen kring invandring diskuteras nuDenna och många andra frågor diskuteras på ett seminarium kring invandring, arbetsmarknad och den nordiska välfärdsstaten. Under de två seminariedagarna samlas forskare från Finland och övriga Norden för att diskutera de fenomen och problem som den ökande invandringen och mötet mellan olika kulturer aktualiserar. De nordiska länderna är olika dels beträffande antalet invandrare och dels genom att de övriga nordiska länderna, framför allt Sverige, redan efter andra världskriget började ta emot invandrare.

I Finland började antalet invandrare stiga snabbt under 1980- och 1990-talen på så sätt att det i dag finns ca 160 000 personer bosatta i Finland som inte är födda här. Dessa utgör ca 3 procent av hela landets befolkning. Jämfört med de övriga nordiska länderna är siffrorna låga men utmaningarna är de samma i hela norden. Att de övriga nordiska länderna har en längre erfarenhet av invandrare och nya etniska minoriteter i samhället ger finländska forskare möjligheter att lära av de övriga länderna.

Seminariet hålls 16-17.10.2003 på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Topeliusgatan 16. På torsdagen pågår seminariet från kl. 10.15 till 15.15 och på fredagen från kl. 9.15 till 12.00. Föreläsningarna hålls på svenska, finska eller engelska och seminariet är öppet för allmänheten.

Seminariet ingår i Svenska social- och kommunalhögskolans 60-årsjubileumsprogram. Mera information finns på högskolans hemsida.

Text: Niina Haasola
Foto: SSKH
16.10.2003
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»