Abiinformationerna har kommit igång

Den första utav höstens sammanlagt fyra svenskspråkiga abiturientinformationer har hållits och lockade omkring 200 skolelever till universitetet.

Studenter I programmet ingår alltid en allmän presentation av universitetet gemensam för alla varefter eleverna indelas i tre grupper. Grupp 1 träffar studenter som berättar om juridiska och statsvetenskapliga fakulteterna samt Soc&kom. Grupp 2 får höra om medicinska, veterinärmedicinska och agro-forstvetenskapliga fakulteterna medan grupp 3 lyssnar på presentationer av humanistiska och pedagogiska fakulteterna. Avslutningsvis har abiturienterna möjlighet att åka med buss till campusområdet Mejlans för att bekanta sig med det toppmoderna Biomedicums laboratorier.

Abiturienterna fick också ställa frågor till representanterna för universitetet.

- Eleverna ville veta om bland annat undervisningen och antagningen. Av intresse för eleverna var också de nya fakulteterna och campusområdena, säger Caesar Paterlini från Svenska ärenden vid universitetet.

Abiturientinformationerna fortsätter enligt följande:

24.10.2003 kl. 12-14 lilla festsalen, Porthania
14.11.2003 kl. 12-14 sal 5, huvudbyggnaden
12.12.2003 kl. 12-14 lilla festsalen, huvudbyggnaden
23.1.2004 kl. 12-14 lilla festsalen, huvudbyggnaden

Ifall att någon skola inte har möjlighet att delta i dessa informationer, finns det alltid en möjlighet att det ordnas en information om Helsingfors universitetet vid den egna skolan.

Text: Minna Meriläinen och Tapio Nurminen
Foto: Eero Roine
14.10.2003
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»